KIRIK HAVALAR
ARZUHAL İÇİN SULTANA GELDİM


Repertuar No
2256 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
10/8 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
7 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

ARZUHAL İÇİN SULTANA GELDİM
SAİLEM LÜTFUN İHSANA GELDİM
KANLI YAŞ İLE ARZUHAL YAZDIM
OL ŞEHİNŞAHA (eman eman) SUNMAYA GELDİM

DERD-İ FIRAKA DERMAN ARARIM
BEN OL TABİBE DERMANA GELDİM
CAN KULAĞIYLE HÜSNÜNÜ DUYDUM
ŞEM-İ CEMALE PERVANE GELDİM

BİLDİM Kİ VARLIK PERDEDİR HAKKA
REF EDİP ANI CANANA GELDİM
BOYNUMA TAKTIN TABLAY-I AŞKI
SATMAYA ANI ALANA GELDİM

SIRR-I SEM-AI DUYUNCA RUHUM
Bİ-KARAR OLUP DÖNMEYE GELDİM
GÖNLÜM MÜLEVVES OLDU KESRETLE
BAHR-I VAHDETTE YÜZMEYE GELDİ

BENDELİK EYLER CÜMLE MEVCUDAT
BEN DE KULLUĞA SULTANA GELDİM
DER Kİ KUDDUSİ ELHAMDÜLİLLAH
GEÇTİM SIVADAN YEZDANA GELDİM

ARZUHAL : Dilekçe
BİKARAR : Kararsız
SAİL : Dilenci
MÜLEVVES : Kirli, pis
İHSAN : Bağışlama, hediye etme
KESRET : Çok, bol
LÜTUF : İyilik, cömertlik
BAHR-I VAHDET : Birlik denizi
DERD-İ FİRAK : Ayrılık acısı
BENDE : Köle, kul
ŞEM-İ CEMAL : Yüz güzelliğinin ışığı
MEVCUDAT : Varlıklar
PERVANE : Işık etrafında uçuşup dönen böcek
YEZDAN : Allah
REF ETMEK : Kaldırmak
TABLAY-I AŞK : Aşk davulu
SIRR-I SEMA : Gökyüzünün sırrı
ANI : Onu