UZUN HAVALAR
BABA BUGÜN SEHERDE OYAN YERİ


Repertuar No
339 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
Si 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(baba bugün) SEHERDE OYAN YERİ
SİNEME DAYAN YERİ (ey ey ey ana gam oğlu)
YÜZYIL SEL GELSE OYMAZ
BİRGÜN GAM OYAN YERİ

(dede gene) YÜZYIL SEL GELSE OYMAZ
BİR GÜN GAM OYAN YERİ
EY YAR EY YAR EY YAR ELİNDEN AMAN ELUVDEN
HİÇ BİLMEM HARA GİDEM

(baba bugün) SEHERDE SADA GELİR
ZULMU ÇOK DADA GELİR (dönüm dinine dönüm he bes ben özüm)
(ey ey ey ana gam oğlu)

(dede gene) BİR ÖLÜM BİR AYRILIK
İKİSİ YADA GELİR
BİR ÖLÜM BİR AYRILIK
İKİSİ YADA GELİR
EY YAR EY YAR EY YAR ELİNDEN AMAN ELUVDEN
HİÇ BİLMEM HARA GİDEM

OYAN : 1- Uyan
2- Delen
SADA : Ses
ELUVDEN : Elinden
HARA : Nere
DADA : Feryad, şikayet
HE : Yalnız, sadece
BES : Yeter
YADA GELMEK : Akla gelmek