UZUN HAVALAR
BAĞLAMADI BAĞLAMADI


Repertuar No
502 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(billeh gene) BAĞLAMADI BAĞLAMADI
(kurban gene) YAZMADI BAĞLAMADI
(billeh gene) YAR MENİ YARALADI (hay havar)
BİR DÖNÜP AĞLAMADI (oy oy neynim)
(billeh gene) HERKESÇİN YAŞ TÖKEN YAR
MENİMÇİN AĞLAMADI
YAR EY YAR EY YAR EY YAR EY
YAR ELUVDEN HARA GEDİM

(billeh gene) AĞ GİRME KİR KALDIRI
(kurban gene) BİŞGİNLER SIR KALDIRI
(billeh gene) DARILMA YIKSA FELEK (hay havar)
BİR YIKSA BİR KALDIRI (oy oy neynim)
(billeh gene) DARILMA YIKSA FELEK
BİR YIKSA BİR KALDIRI
YAR EY YAR EY YAR EY
YAR ELUVDEN HARA GEDİM

HERKESÇİN : Herkes için
MENİMÇİN : Benim için
ELUVDEN : Elinden