KIRIK HAVALAR
BAHÇAYI BELLEDİLER


Repertuar No
1253 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Hınıs  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
12/8 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
Re 
Ses Genişliği
5 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BAHÇAYI BELLEDİLER (ömrüm oy diz gırma yar)
SUYUNU GÖLLEDİLER (ömrüm oy diz gırma yar)
BEN BİR YAR SEVMEYİNEN (ömrüm oy diz gırma yar)
ADIMI DİLLEDİLER (ömrüm oy diz gırma yar)

BAHÇAYI GIRCI DUTTU
DİBİNİ İNCİ DUTTU
BEN BİR YAR SEVMEYİNEN
ALEMİ SANCI DUTTU

BAHÇAYA GUZU GİRDİ
TÜYÜ KIRMIZI GİRDİ
BEN YARİ ARARİKEN
YARAMA SIZI GİRDİ

KIRCI : Dolu