KIRIK HAVALAR
BAHÇEYE GEL Kİ GÖREM


Repertuar No
968 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
Do 
Bitiş Sesi
Do 
Usül
2/4 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Mi 
Ses Genişliği
5 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BAHÇEYE GEL Kİ GÖREM
DELİLO DELİLO HEYRANIM

NOT : Bir Mısradan başka sözü olmayan bu Türküyü, derleyicisi Muzaffer Sarısözen örnek melodi olarak kaydetmiştir.