KIRIK HAVALAR
BELGRAT KAL'ASI ZEMLİN OVASI


Repertuar No
429 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
2/4+3/4 
En Pes Ses
Fa # 
En Tiz Ses
Do 
Ses Genişliği
12 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BELİGRAT KAL'ASI (dilber aman aman) ZEMLİN OVASI
ATLISI GEÇEMEZ (dilber aman aman) DEĞİL Kİ YAYASI
GÖNLÜM OLDU BENİM (dilber aman aman) ZEMLİN OVASI
BELGIRAT KAL'ASI (dilber aman aman)ZEMLİN OVASI
ATLISI GEÇEMEZ (dilber aman aman) DEĞİLKİ YAYASI

ZEMLİN OVASI : Bir yer adı