KIRIK HAVALAR
BEN BİR KÖROĞLU'YUM DAĞDA GEZERİM


Repertuar No
2435 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Yeşilova  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
5/8 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
La 
Ses Genişliği
9 Ses 
Youtube Linki
 


                    Günümüz yorumu
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(Hey hey) BEN BİR KÖROĞLU'YUM DAĞDA GEZERİM (daşta gezerim)
ESEN ÖLÜZGERDEN HİLE SEZERİM (hile sezerim)
DEMİR KÜLÜNGÜLEN BAŞIN EZERİM (başın ezerim)
VER YOLUN BAÇINI GEL GEÇ BEZİRGEN (gel geç bezirgen)

ÖLÜZGER : Rüzgar
KÜLÜNG : Büyük çekiç, balyoz
BAÇ : Ondalık hisse