REPERTUAR DIŞI

BEN BURDA SEYREDER İKEN Ahi Dost Can - Sırra Ermek


Repertuar No
1155 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Söz Yazarı
Bestecisi
Kaynak Kişi
 
Derleyen
 
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
10/8 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
8 ses 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BEN BURDA (BENDE) SEYREDER İKEN, ACEP SIRRA ERDİM AHİ
BİRSİZ DAHİSİZDE GÖRÜN, DOSTU BENDE GÖRDÜM AHİ

BENDE BAKTIM BENDE GÖRDÜM, BENİM İLE BEN (BİR) OLANI
SURETİME CAN VERENİN, KİM İDİĞİN (OLDUĞUN) BİLDİM AHİ

MANSUR İDİM OL (O, BEN) ZAMANDA, ONUN İÇİN GELDİM BUNDA
YAK KÜLÜMÜ SAVUR GÖĞE, BEN "ENE'L-HAKK" OLDUM AHİ

YUNUS KİM (NE) ÖLDÜRÜRSENİ, VEREN ALIR GİNE (GENE) CANI
BU CANLARA HÜKMEDENİ(N), KİM İDİĞİN (OLDUĞUN) BİLDİM AHİ

EY YARENLER EY KARDEŞLER, GÖRÜR BENİ N'ETTİM AHİ
ERE ERDİM ERİ BULDUM, ER ETEĞİN TUTTUM AHİ

CANIM BİR GÖZSÜZ CAN İDİ, İÇİ DOLU SEN-BEN İDİ
TUTTUM MİSKİNLİK ETEĞİN, BEN MENZİLE YETTİM AHİ

GİDERDİM GÖNLÜMDEN KİNİ, KİN TUTANIN YOKTUR DİNİ
EY YARENLER BEN BU SÖZÜ, ULUDAN İŞİTTİM AHİ

ANLADIM KENDİ HALİMİ, GÖZLEDİM DOĞRU YOLUMU
TUTTUM ULULAR ETEĞİN, HAZRETE BEN YETTİM AHİ

AŞIK İSEN MİSKİN YUNUS, HAZRETE DUTGİL (TUTSEN) YÜZÜNÜ
ANLAYANA GEVHERDÜRÜR (GEVHER OLUR), SÖZ SARRAFA SATTIM AHİ

Not:
1) Nota; bağlama düzeni temel alınarak, "yalın" bir biçimde yazılmıştır.
2) Tarz itibarıyla "Aşıklama"şeklinde kurgulanarak oluşturulan bestede; Yunus Emre'nin (günümüz haliyle) "Ey yarenler, ey kardeşler" dizesi ile başlayan ve kamuya açık çeşitli yayınlardan ulaşılarak yukarıda ayrıca aktarılan şiirinin de tercih edilmesinin, hiçbir açıdan hiçbir sakınca doğurmayacağı aşikardır. (Yalnız, bilineceği / anlaşılacağı üzere, böylesi bir tercihte, prozodinin bu şiire göre yeniden düzenlenmesi gerekecektir.)
3) Şiirlerdeki bazı kelimeler, telaffuz vb. bakımlardan "öznel" bir yaklaşımla (naçizane) mümkünat ölçüsünde, günümüze uyarlanarak aktarılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla böylesi bir kişisel yaklaşım çerçevesinde, anlam, derinlik vb. gibi temel hususlara halel getirilmemesine olabildiğince özen gösterilerek, günümüz bakışıyla şiirin ana yapısına (yine, naçizane) farklı boyutlar da katabileceği düşünülen "seçenek" veya "öneri" bağlamındaki kelime örnekleri, parantez içerisinde ayrıca aktarılmıştır.
4) Beste için tercih edilen şiirlere, kamuya açık çeşitli yayınlardan ulaşılmıştır. Dolayısıyla muhtemel her duruma karşı; bu şiirlerin, eskiye doğru uzanan tarihsel süreç içerisindeki değişik hallerine, yine kamuya açık "genel kabul görmüş" kaynaklardan bakılması ehemmiyetle önerilir.
5) Eserde, farklı renk geçişlerinin sağlanması maksadıyla "natürel" yazılması tercih edilmiş bütün si notaları, en başından sonuna değin "2 komalık bemol" değerinde kullanılabilir. Yalnız bu durumda 33. ve 47. ölçülerdeki fa-diyez perdelerinin de 3 koma değerinde kullanılması gereklilik arz edecektir. (V. Aydın)