KIRIK HAVALAR
BEN DE GİDER İDİM GEYİK AVINA


Repertuar No
4746 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Tahir Köyü  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
2/4 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
7 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BEN DE GİDER İDİM GEYİK AVINA
GEYİK ÇEKTİ BENİ KENDİ DAĞINA
DAHA TÖVBE OLSUN GEYİK AVINA
SİZ GEDİN KARDAŞLAR KALDIM ÇÖLLERDE BELLERDE ELLERDE

BİR ELİM KAYADA ASILI KALDI
ESVABIM BOHÇADA BASILI KALDI
NİŞANLIM SILADA KÜSÜLÜ KALDI
SİZ GEDİN KARDASLAR KALDIM ÇÖLLERDE BELLERDE ELLERDE

 

TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ

     Gavurdağı (şimdiki adı Nurdağı), görünüşünün tersine derin vadilerle, sarp kayalıklarla doludur. Çam kokusu, kekik kokusu bu dağların üstünde hiç eksik olmaz.
     Çok eski zamanda, Durmuş Ali adlı bir Avşar delikanlısı avcılığı, özellikle geyik avcılığına meraklıdır. Günlerden bir gün Durmuş Ali bir geyik yavrusunu vurup eve getirir. Anası bir oğlu Durmuş Ali'ye, bir geyik yavrusuna bakar, içi sızlar. Bu arada oğlunu bir iyice azarlar, ona öğütler verir, bir daha geyik avına gitmemesini söyler.
     Durmuş Ali anasını dinlemez. Yine geyik avına çıkar. Bu kez peşine katıldığı geyik daha önce vurup öldürdüğü geyiğin anasıdır. Ana geyik Durmuş Ali'yi sarp kayalıklara çeker. O koca kayaların arasında bir görünür bir yok olur. Durmuş Ali de peşinde... Derken delikanlı kayalıklardan aşağı düşüp yuvarlanır, yaralanır.
     Sonrası, bu türküyü söyledikten sonra ölür.
     Kimi kaynaklar öykünün kahramanını "Halil" olarak gösterirler.

Ben de gittim bir geyiğin avına 
Geyik de çekti beni kendi dağına 
Tövbeler tövbesi geyik avına
Siz gidin kardeşler kaldım kayada

Ben giderken kayabaşı kar idi 
Yel vurdu da ılkım silkim eridi 
Ak bilekler taş üstünde çürüdü 
Siz gidin avcılar kaldım kayada

Urganım kayada asılı kaldı 
Asbabım sandıkta basılı kaldı 
Sılada nişanlım küsülü kaldı
Siz gidin kardeşler kaldım kayada 

Kayanın dibine çadır kursunlar 
Çifte davul, çitfe zuma vursunlar 
Nişanlımı kardeşime versinler 
Siz gidin kardeşler kaldım kayada

KAYNAK: 
* Türk Halk Müziği ve Oyunları, Folklor Dergisi, 1. cilt, sayfa 159, 1982, Ankara. (Ağıdm öyküsünü ilk kez Yaşar Kemal Göğceli derlemiştir. T. F. A. 3. cilt, sayfa 850).

AÇIKLAMA:
* Ilkım silkim: Belli belirsiz, yavaş yavaş serap gibi.
* Asbap: Giysi, elbise.

                                              Öyküleriyle Ağıtlar
                                              Ahmet Z. ÖZDEMİR