UZUN HAVALAR
BİNMİŞEM NUH GEMİSİNE


Repertuar No
571 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(deeem) BİNMİŞEM NUH GEMİSİNE AK YUVAY DAĞILSIN
KORKARAM GEMİM SINA NEYNİM
(daaad) FELEK BİÇİNCİ SALIP
ÖMRÜMÜN ZEMİSİNE NEYNİM
MARAL AK DAAAAD NAÇARAM DAAAAD

(deeem) FELEĞİN BİR GÜNÜ VAR
KÖSKÜNDÜ DÜĞÜNÜ VAR NEYNİM
(daaad) GEL BU GÜNE ŞÜKREYLE
BUNNAN BETER GÜNÜ VAR NEYNİM
MARAL AK DAAAAD NAÇARAM DAAAAD