KIRIK HAVALAR
BOZ AT SENİ SER TÖVLEDE BAĞLARAM


Repertuar No
2399 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Tebriz  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
Si 
Bitiş Sesi
Si 
Usül
6/8 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
8 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BOZ AT SENİ SER TÖVLEDE BAĞLARAM (hey)
AND İÇEREM SENİ MEHMER ÇULLARAM (ay boz at çullarım)
EĞER MENİ BU DAVADAN GURTARSAN (hey)
GIZILDAN GÜMÜŞTEN SENİ NALLARAM (ay boz at çullarım)

NEBİ'NİN BUĞLARI EŞME EŞMEDİ
PAPAĞI GÜLLEDEN DEŞME DEŞMEDİ
GOY SENE DESİNLER AY NADAN NEBİ
DİVANI HAVADA OYNADAN NEBİ

GÜN GELİPDİ GÜN ORTANIN YERİNE
HACER HANIM GALKIP ATIN BELİNE
EŞREF-İ MİRVARI DÜZÜP TELİNE
GOY SENE DESİNLER AY KAÇAK NEBİ
HACERİ ÖZÜNDEN AY KOÇAK NEBİ

DAĞLARIN BAŞLARI DUMANDI DUMAN
NEBİ'DEN ÇEKİRLER ZALIMLAR AMAN
KOÇ KÖROĞLU KİMİ NEBİ KAHRAMAN
GOY SENE DESİNLER KAÇAK NEBİ
HACERİ ÖZÜNDEN AY KOÇAK NEBİ

KOÇAK : Azerbaycan'da mücahitlere verilen ad
SER TÖVLE : Atın yaşaması için düşünülen en güzel yer, en güzel tavla
TÖVLE : Ağıl, hara
MEHMER : Kadife
GIZIL : Altın
BUĞ : Bıyık
EŞME EŞME : Burma burma
GÜLLE : Kurşun
DEŞME DEŞME : Delik deşik
NADAN : Nankör
GÜN ORTANIN YERİNE : Öğle zamanı
ATIN BELİNE : Ata binmek
EŞREFİ : İran altını
MİRVAR : İnci taşı
EŞREF-İ MİRVAR: İncilerin en değerlisi
DÜZÜP TELİNE : Saçına takıp