KIRIK HAVALAR
BUGÜN AYIN ÜÇÜDÜR


Repertuar No
1383 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
12/8 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
7 Ses 
Youtube Linki
 


                    Günümüz yorumu
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BUGÜN AYIN ÜÇÜDÜR (de gülüm ninay ay da ninay)
GİRME BOSTAN İÇİDİR (yar girme bostan içidir)
DUDAKLARIN BAL ŞEKER
DİLİN BADAM İÇİDİR (yar dilin badam içidir)

Bağlantı:
GIZ BELİN İNCEDİR AY İNCE
LEBLERİN GONCADIR AY GONCA

BUGÜN AYIN ONUDUR (de gülüm nanay ay da ninay)
YÜKÜM BUĞDAY UNUDUR (yar yüküm buğday unudur)
EVLİYE KÖNÜL VERME
EVE GİDER UNUDUR (yar eve gider unudur)

Bağlantı

ARAKÇININ MENDEDİR (de gülüm nanay ay da ninay)
SERMİŞEM ÇEMENDEDİR (yar sermişem çemendedir)
DÜNYA KÖZELE DÖNSE
MENİM KÖNLÜM SENDEDİR (yar menim könlüm sendedir)

Bağlantı

DAM ÜSTEDİR DAMIMIZ
GOŞADIR EYVANIMIZ
SEN ORDAN ÇIK MEN BURDAN
KÖR OLSUN DÜŞMANIMIZ

EYVAN : Balkon
GOŞA : Birbirine yakın
ARAKÇIN : Başlık