KIRIK HAVALAR
BÜLBÜL BAĞA GİRİP YAPMIŞ YUVAYI


Repertuar No
378 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Zara  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
2/4 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
Do 
Ses Genişliği
11 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BÜLBÜL BAĞA GİRİP (ey ey ey) YAPMIŞ YUVAYI (vay)
GÖRMÜŞ Kİ GÜLŞENİ CÜMLE HAR ALMIŞ
BOZULMUŞ GÜLŞENİN AB-U HEVASI (vay)
GÜLÜN HER YANINI (vay vay) MOR-U MAR ALMIŞ

ÖFKELENMİŞ KAMBUR (ey ey ey) FELEK BÜLBÜLE (vay)
PEJMÜRDELİK VERMİŞ GÜLE SÜNBÜLE
DÜŞÜRMÜŞ GÜLŞENE BÜYÜK GULGULE (vay)
SANKİ BU ALEMİ (vay vay) SİTEMKAR ALMIŞ

GÜLŞEN : Gülbahçesi
HAR : Diken
HEVA : Hava
MOR : Mur, karınca
FELEK : Gökyüzü, alem dünya
PEJMURDE : 1- Eski püskü
2- Dağınık
3- Perişan
GULGULE : Gürültü, şamata
SİTEMKAR : Sitem eden
MAR : Yılan