KIRIK HAVALAR
BÜLBÜL TEK UYANDIM BİR SEHER NAGAH


Repertuar No
3097 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
Do 
Usül
7/8+4/4 
En Pes Ses
Si 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
6 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BÜLBÜL TEK UYANDIM BİR SEHER NAGAH
GÖRDÜM UĞRAMIŞAM (emman) BİR GÜLİZARE
ALIŞTIM DEM BE DEM YAKILDIM EYVAH
TUTUŞTUM BEN Du BEND (emman) NAR-I HEZARE

GÖRDÜLER Kİ BENİ HALİ PERİŞAN
CEM OLDU EFLATUN (emman) ARİSTO LOKMAN
NABZIMA EL VURDU BİNBİR TABİBAN
DEDİLER DERMAN YOK (emman) BUNA NE ÇARE

FELEĞİ SERGEŞTE SÖYLENİR ÜNÜM
ARŞ-I MUALLADA (emman) OYNAR TÜTÜNÜM
UÇUPTUR SİTARIM BATIPTIR GÜNÜM
NE ÇARA EYLEDİM (emman) BEN GÜLİZARE

GÜLİZAR : Gül yanaklı, ay yanaklı
DEM BE DEM : Zaman zaman
DÜ : İki
BENT : BEND : Bağ
NAR : Ateş
HEZAR : Bin
SERGEŞTE : Şaşkın, sersem, başı dönmüş
SÖTARE : Örtünülecek şey
ARŞ-I MUALLA : En yüce gök katı