KIRIK HAVALAR
CANI DİLDE HANE KILDIN AKİBET


Repertuar No
2477 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
4/4 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
La 
Ses Genişliği
8 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

CANI DİLDEN HANE KILDIN AKIBET
HANEYİ VİRANE KILDIN AKIBET

DANEYİ NACİZ İDİM BEN ZİRÜ HAK
DANEYİ YÜZ DANE KILDIN AKIBET

DANE İKEN BAĞ-U BOSTAN EYLEDİN
HAKI PÜR KAŞANE KILDIN AKİBET

OL CİNUN ZENCİRİNİ TAHRİK EDİP
AKILDAN BİGANE KILDIN AKİBET

AŞIKI BİPERVAYA MAHREM EYLEDİN
VASIL CANANA KILDIN AKİBET

EY FAKİRULLAH BU HAKKI BENDİNİ
AŞIKI FERZENE KILDIN AKİBET

DİL : Gönül
AKIBET : Sonunda
NAÇİZ : Güçsüz, çaresiz
ZİR : Alt, aşağı
ZÜR-Ü HAK : Hakkın elinde
KAŞANE : Büyük, süslü köşk, saray
CİN : Soyut yaratık (insanın içindeki kötü fikirler)
AŞKI BİPERVA : Engel tanımayan aşık
MAHREM : Gizli, yasak
VASIL-I CANAN : Sevgiliye ulaşma
AŞIK-I FERZENE : Aşk filozofu
VİRAN : VİRANE : Yıkık, terkedilmiş yer, harabe, ören
PÜR : Dolu, çok