KIRIK HAVALAR
ÇEKİN MAYALARI BURDAN GİDELİM


Repertuar No
1960 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Altınyayla (Dirmil)  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
9/16 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
7 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Serbest:
ÇEKİN MAYALARI (da) BURDAN GİDELİM
DİRMİL YAYLASINA (da) GÖÇE GİDELİM (vay gelin)

Bağlantı:
MOR DEVENİN GIZGINI
DÖNER DÖNER ÜFÜRÜR
ONBEŞ GIZDAN EYYİDİR
GELİNLERİN GÜZELİ

ALA DEVEM MOR KÖŞEK
AL BASMADAN YÜN GÖMLEK (DÖŞEK)
GEÇME GELİN BURADAN
SENİN YAYLARIN GEVŞEK

Bağlantı

DEVESİ GATER GATER
ÇİLBİRİ SUYA BATAR
KIZ OĞLANI GÖRÜNCE
SALLAR MENDİLİN ATAR

Bağlantı

MAYA : Dişi deve
KÖŞEK : Deve yavrusu
ÇİLBİR : İnce ağaç dallarından yapılan sopa

NOT : Hamdi Özbay'ın Emin Demirayak'tan derlediği ve Nida Tüfekçi'nin notaya aldığı "ÇEKİN MAYALARI BURDAN GİDELİM" adlı türkü; 1960 ve 3585 Repertuar numaraları ile iki defa kaydedilmiş.
Ayrıca 3585 repertuar numarası; "İNDİN DERELERİ ENGİN Mİ SANDIN" isimli bir türküye daha verilmiştir.