KIRIK HAVALAR
ÇILDIR'IN ÇİÇEKLERİ


Repertuar No
2537 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Çıldır  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
Do 
Bitiş Sesi
Do 
Usül
10/8 
En Pes Ses
Do 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
5 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

ÇILDIR'IN ÇİÇEKLERİ (balam)
ELİ DE AMALI GIZLAR
BULAK DA GÖYÇEKLERİ (balam)
YANDIM CİLVELİ GIZLAR

ÇILDIR'IN ÇİÇEKLERİ (balam)
BULAK DA GÖYÇEKLERİ
YEL VURDU DA DÜŞÜRDÜ (balam)
BAŞINDA LEÇEKLERİ

BULAK : BULAĞ : Çeşme, pınar, kaynak, küçük akarsu
LEÇEK : Yün atkı: baş örtüsü
GÖYÇEH : GÖYÇEK : Güzel