UZUN HAVALAR
ÇİMENİ SU GÖGERTMİŞ ÇİMENİ


Repertuar No
132 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(zalım)
ÇİMENİ SU GÖĞERTMİŞ ÇİMENİ
DAĞLARDA BİR LALAYDIM
KUPARTTI YOLÇİ MENİ
DERYAKTA BALIĞİDİM
ÇEKDİ KULLAPÇİ MENİ
HAVADA BİR GUŞ İDİM
ENDİRDİ TORÇİ MENİ
DAĞLARDA CEYRAN İDİM
(AH OĞIL) VURDİ KÖR AVÇİ MENİ

BÜKTİ KÜREYE KOYDI
GADDAR DEMİRÇİ MENİ
AĞ GÜMÜŞE DÖNDERDİ
KAFİR ALTUNÇİ MENİ
GELMİŞEM YAR YANINNAN
Çİ YARI GÖR Çİ MENİ

AH MEN YOH SEN MAHSUBUNAM
GARİBİNEM DÜŞKÜNÜNEM
BUGÜN DE MEN ZALIM

GÖĞERTMEK : Yeşertmek
KUPARTMAK : Kopartmak
KULLAPÇI : Çengelle balık avlayan, oltacı
TORÇI : Ağla kuş avlayan
ALTUNÇI : Kuyumcu
YANINNAN : Yanından
Çİ : İster