KIRIK HAVALAR
CÜK CÜK CÜCELERİM


Repertuar No
3183 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
Do 
Bitiş Sesi
Do 
Usül
4/4 
En Pes Ses
Do 
En Tiz Ses
Si 
Ses Genişliği
7 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Bağlantı:
CÜK CÜK CÜCELERİM
MENİM KÜÇÜK CÜCELERİM
MENİM GÖĞÇEK CÜCELERİM

ARZUM BUDUR BOY ATASIZ
ANANIZA TEZ ÇATASIZ

Bağlantı

GELİN SİZE EKMEK VERİM
ARPA VERİM DARI VERİM

Bağlantı

BAHÇALARDA EŞİNESİZ
GÖĞ ÇEMENDE DİNCELESİZ

Bağlantı

CÜCE : Civciv, yavru
GÖĞÇEK : Güzel, sevimli
BOY ATASIZ : Büyüyesiniz
ÇATASIZ : Yetişesiniz
DİNCELMEK : Dinlenmek, yenilenmek