UZUN HAVALAR
DEĞME TABİP DEĞME YARAM ÇOK DERİN


Repertuar No
591 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
 
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

DEĞME TABİP DEĞME YARAM ÇOK DERİN
BU DERİN YAREME VARMAZ ELLERİN
BAHARDA SOLDU DA GONCA GÜLLERİM
BENDE BU DERD İLE ÖLÜP GİDERİM

HASTAHANEDE YATTIM KANIM AKIYOR
HASRETLİK ATEŞİ SİNEMİ YAKIYOR
CENAZEM KALKARKEN ELLER BAKIYOR
GÜLLERİM SOLDU DA YAPRAK DÖKÜYOR