KIRIK HAVALAR
DERİNDE GEDİKTE DURDULAR


Repertuar No
4373 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Kırcaali  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
7/8 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
Fa 
Ses Genişliği
6 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

DERİNDE GEDİKTE DURDULAR
ÇİFTELERİ GURDULAR
SELVERİ'NİN UĞRUNA
HACI (da) HÜMMET'İ VURDULAR

KIRCAALİ'NİN BAŞLARI
CINGIR CINGIR TAŞLARI
HACI (da) HÜMMET'İ VURDULAR
EĞRİ (de) DERE GENÇLERİ

ARDA'NIN SULARI DERİN
ETRAFI DA ÇIK SERİN
ŞEHİT OLDUN BE HÜMMET
KİMLERE KALDIYA SELVER'İN