UZUN HAVALAR
EL GEÇİR GARABAĞ'DAN


Repertuar No
602 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

EL (ey) GEÇİR (ay balam) GARABAĞ'DAN
GAH BU DAĞDAN GAH O DAĞDAN
FELEK VAY VAY ELACIM
FELEK VAY VAY YAZIG OLMUŞAM

AHŞAM (ey) ÜSTÜ GOY UZAGDAN
HAVALANSIN HAN'IN SESİ
GARABAĞ'IN ŞİKESTESİ
ÖLÜREM ÖLÜREM AY ÖLÜREM
YAZIG GÖNLÜM

EZİZZİM (ey) ZÜLFÜ GARA
AĞ ÜZDÜ ZÜLFÜ GARA
GAŞIN KİMİ (ey) GAŞ OLMAZ
GÖZLERİN (ey) KİMİ GÖZLER
ÖLÜREM ÖLÜREM HA HA HA GADAN ALIM

II.VARYANT
EZİZİNEM OYAN GÜL
OYAN BÜLBÜL OYAN GÜL
BAHIM GARA GÖZLERE
SEN YUHUDAN OYAN GÜL

EZİZİM NEYNİM SENE
DÜŞÜBDÜR MEYLİM SENE
MEN DÖNSEN KÖNÜL DÖNMEZ
(men dönsem üzüm dönmez)
SEN DÖNSEN NEYNİM SENE

EZİZİM KİMİ GÖZLER
TAR ÇALAN SİMİ GÖZLER
GAŞLARIN TEK GAŞ OLMAZ
GÖZLERİN KİMİ GÖZLER