KIRIK HAVALAR
EL VURUP YAREMİ İNCİTME TABİP


Repertuar No
11 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Zile  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
4/4 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Si 
Ses Genişliği
9 Ses 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


                    Günümüz yorumu
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

EL VURUP YAREMİ İNCİTME TABİP
BİLMEM SIHHAT BULMAZ HİCRANELER VAR
DERT VURUP DA YAREM EYLERSİN DERMAN
HER CAN KABUL ETMEZ VİRANELER VAR

Bağlantı:
VAY DÜNYA DÜNYA FANİSİN DÜNYA
VAY DÜNYA DÜNYA YALANSIN DÜNYA
CAN İLE CANANI ALANSIN DÜNYA
YALANSIN DÜNYA

DERT EHLİ OLANLAR DERMANA GELİR
ELBETTE ARAYAN DERMANI BULUR
SADIK DER Kİ KİMDE NE VAR KİM BİLİR
GEŞT-Ü GÜZAR ETTİM ELDE NELER VAR

Bağlantı:
VAY DÜNYA DÜNYA FANİSİN DÜNYA
VAY DÜNYA DÜNYA YALANSIN DÜNYA
AŞK İLE PERVANE DÖNERSİN DÜNYA
YALANSIN DÜNYAFANİ : Ölümlü, geçici, sonu olan
HİCRAN : Keder, acı
TAHMÜL : Tahammül
GEŞT-Ü GÜZAR : GEŞTİ GÜZAR : Gezmek, dolaşmak
PERVANE : Fırıldak, çark, ışık çevresinde dönen kelebek
DERT EHLİ OLMAK : Sıkıntı ve üzüntülerin asıl kaynağı olmak
DEST : El
VİRAN : VİRANE : Yıkık, terkedilmiş yer, harabe, ören
TABİP : TABİB : TEBİB : Hekim, doktor