REPERTUAR DIŞI

ERVAH-I EZELDE LEVH-İ KALEMDE


Repertuar No
1157 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Söz Yazarı
Bestecisi
Kaynak Kişi
 
Derleyen
 
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
7/8 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
8 ses 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Aşık Sümmani'nin torunu olan ve geleneğin en yetkin temsilcilerinden, Aşık Nusret Toruni'nin okuduğu bentler:

ERVAH-I EZELDE LEVH-İ KALEMDE
BU BENİM BAHTIMI KARA YAZDILARü (YAZMIŞLAR)
GÖNÜL PERİŞANDIR DEVR-İ ALEMDE
BİR GÜNÜMÜ YÜZ BİN ZARA YAZDILAR/YAZMIŞLAR

AŞK BENİMLE EDER DAİM KALMA KAL
(AŞK BENİMLE EYLER DAİM KIYL-Ü KAL)
DAHİ BEKLEMEYE KALMADI MECAL
DERDİM(İ) TAKSİMDARA KILDIM ARZUHAL
DEDİLER ÖZ BAHTIN KARA YAZDILAR (YAZMIŞLAR)

NEDİR/NE VAR BU SEVDANIN NİHAYETİNDE
YADLAR GEZER YARİN VİLAYETİNDE
HERKES HANESİNDE/SILASINDA MUHABBETİNDE
BİLMEM BİZİ NE CİVARA YAZDILAR (YAZMIŞLAR)

DÜNYAYI SEVENLER VELİ DEĞİLDİR
KANAAT EHLİLER DELİ DEĞİLDİR
(MEVLA'YI/YARİNİ SEVENLER DELİ DEĞİLDİR)
İNSANOĞLU GAMDAN/DERTTEN HALİ DEĞİLDİR
HER BİRİNİ BİR EFKARA YAZDILAR (YAZMIŞLAR)

DÖNER Mİ KAVLİNDEN SIDK-I SADIKLAR
DOST İLE DOST OLUR BAĞRI YANIKLAR
AŞK KAYDINA GEÇTİ BUNCA AŞIKLAR
SÜMMANİ’Yİ BİR KENARA YAZDILAR (YAZMIŞLAR)

Kitaptaki özgün hali ile aşağıda aktarılmış bentlerin kaynağı
Kitap Adı: AŞIK SÜMMANİ
Yazarı: H. N. O. (?)
Yayın Tarihi: Haziran 1934
Arşiv: Günay ŞİMŞEK

ERVAH-I EZELDE LEVH-İ KALEMDE
BU BENİM BAHTIMI KARA YAZDILAR
GÖNÜL PERİŞANDIR DEVRİ ALEMDE
BİR GÜNÜMÜ YÜZ BİN ZARA YAZDILAR

BULMADIK ŞADLIĞIN İRADESİNİ
ÇEKERİM BU GAMIN ZİYADESİNİ
HERKES DOSTA VERDİ İFADESİNİ
BİZİMKİNİ RÜZİGARA YAZDILAR

AŞK BENİMLE EYLER DAİM KIL-U KAL
DAHA SABRETMEĞE KALMADI MECAL
DERDİM TAKSİMDARA KILDIM ARZUHAL
DEDİ Kİ ÖZ BAHTIN KARA YAZDILAR

GÖNÜL GÜLŞENİMDE HAR OLDU DEYU
HASRETLİK CİSMİMDE ZAR OLDU DEYU
SEVDİĞİM, SEVDİĞİN PİR OLDU DEYU
ERBABI GARAZLAR YARE YAZDILAR

DÜNYAYI SEVENLER VELİ DEĞİLDİR
CANI TERK EDENLER DELİ DEĞİLDİR
İNSANOĞLU GAMDAN HALİ DEĞİLDİR
HER BİRİNİ BİR EFKARA YAZDILAR

NEDİR BU SEVDANIN NİHAYETİNDE
YADLAR GEZER YARİN VİLAYETİNDE
HERKES DİYARINDA MUHABBETİNDE
BİLMEM BİZİ NE CİVARA YAZDILAR

KADRİMİ BİLMEZE EYLEDİM MİNNET
DERDİMİ ARTIRAN GÖRMESİN CENNET
SARRAFLAR VERDİLER YARA BİN KIYMET
BENİM KIYMETİMİ NERE YAZDILAR

DÖNER Mİ KAVLİNDEN SITKI SADIKLAR
DOST İLE DOST OLUR BAĞRI YANIKLAR
AŞK KAYDINA GEÇTİ BUNCA AŞIKLAR
SÜMMANİ'Yİ BİR KENARA YAZDILAR

NOT:
1) Ezgi, tarafımca; geleneksel dokuya riayet edilmenin yanı sıra, öznel ve özgün, fakat değişik açılardan "farklı" veya "deneysel bir arayışın ürünü" şeklinde değerlendirilmektedir. (Bu konuda; elbette, kamuoyu, -sağduyulu bir biçimde- kendi değer yargısını da oluşturup sergileme hakkına sahiptir.)
2) Seçilen tema için, THM'de yer alan ve kendi çizgisinde temel bir çeşniyi yansıtan karakteristik ve anonim bazı ürünlerden; "genel" ve yüzeysel bir çerçevede de olsa, ("etik" hususuna riayet edilmek suretiyle) "esinlenme" ölçüsündeki "yasal bir hak" bağlamında, istifade yoluna gidilmiştir.
3) Esere; bir ön hazırlık maksadıyla "giriş - intro." şeklinde ve Sümmani tarzındaki geleneksel dokuya bağlı kalınarak yazılmaya çalışılan kısım (1. ile 34. ölçüler arası), -TERCİHEN- hiçbir şekilde icraya dahil edilmeyebilir. (Ayrıca -vurgulamak icap ederse- söz konusu bu kısmın sadece bazı ölçülerinde ve motiflerinde, özellikle "anonim" bazı ezgilerden yüzeysel birtakım esintilere yer verilmiştir. Ancak, aktarılmak istenilen esinti için, -gelenekte yaygınlık gösteren- 5 zamanlı değil, 7 zamanlı ve düzenli seyreden bir usül kullanılmıştır.) Bu durumda, hem ilk saz hem de diğer saz payları maksadıyla elbette 72. ile 106. ölçülerin arasında kalan kısım geçerli olacaktır. Şayet eserin toplam süresini azaltma ihtiyacı doğarsa, (dolayısıyla bu saz bölümünün kısaltılması yoluna gidilirse) ilk saz payı hariç "2., 3. ve diğer saz payları" için 93. ile 106. ölçülerin arasına denk gelen ezgi "kısaltılmış saz bölümü" şeklinde değerlendirilebilir.
4) Bestede yer verilen bentler, Aşık Sümmani'nin torunu olan ve "Sümmani Ekolü"nün en yetkin temsilcilerinden biri kabül edilen Aşık Nusret Toruni'nin iki farklı yer ve zamanda (ezgi yönünden) iki farklı şekilde gerçekleştirdiği iki farklı icrasının kayıtlarından alınmıştır.
5) Eserde, farklı renk geçişlerinin sağlanması maksadıyla "naturel" yazılması tercih edilmiş bütün si notaları, en başından sonuna değin "2 komalık bemol" değerinde kullanılabilir. Yalnız bu durumda, üzerine koma değerini belirten rakam yazılmamış bütün fa-diyez perdelerinin de 3 koma (veya tercihe binaen 2 koma ?) değerinde kullanılması gereklilik arz edecektir.
6) Eserin bireysel icrasında, bağlamanın tavırlı çalınması önerilir.
7) Nota; bağlama düzenine göre, olabildiğince "yalın" bir biçimde yazılmaya çalışılmıştır. (V. Aydın)