KIRIK HAVALAR
ERZURUM VİLAYET GEYREK GARİYESİ


Repertuar No
3948 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
10/8 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
La 
Ses Genişliği
8 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

ERZURUM VİLAYET GEYREK GARİYESİ
HER SALINDIKÇA (oy) VARDIR EDASI
YANAĞA VURMUŞTUR ŞANIN ŞÖLVESİ

Bağlantı:
AĞ ELLER KINALI YÜZÜN AY GÜZEL
SAKIN MUHANNETE YAR OLMA CANIM

TAKMIŞ TAKIŞTIRMIŞ SERDE PARMAĞIN
PARMAĞIN UCUNDA SEDEF TIRNAĞIN
CEBERLER DAĞINDA YAYLA KAYMAĞIN

Bağlantı

GARİYE : İlçe
ŞÖLVE : ŞERVE : Gölge, yansıma
ŞULE : Işık, aydınlık
MUHANNET : İyilik ve yardım etmeyen, acımasız, kıymet bilmez.