UZUN HAVALAR
EVSEL'İ DUMAN ALMIŞ


Repertuar No
610 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
 
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(oğul bugün)
EVSEL'İ (anam) DUMAN ALMIŞ EVSEL'İ
HAVAR YANDIM ZALIM YANDIM

(oğul bugün)
YEDİ YIL HASRET ÇEKSEM UNUTMAM ANAM
BEN SENİ ZALIM SENİ KAFİR SENİ

(yar bugün)
YEDİ YIL HASRET ÇEKSEM
(valla(h)) UNUTMAM ANAM BEN SENİ
ZALIM SENİ HAYIN SENİ