REPERTUAR DIŞI

EY DOST AŞKIN DENİZİ


Repertuar No
1158 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Söz Yazarı
Bestecisi
Kaynak Kişi
 
Derleyen
 
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
4/4+2/4+10/8 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
La 
Ses Genişliği
8 ses 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

EY DOST AŞKIN DENİZİNE
GİREM GARK OLAM YÜRÜYÜYEM
(DÜŞ OLAM GİREM YÜRÜYEM)
İKİ CİHAN MEYDAN OLA
DEVRANIM SÜREM YÜRÜYEM

BÜLBÜL OLUBANI GİDEM
NİCE GÖNÜLLERİ GÜDEM
YÜZÜM AŞK İLE DEMBEDEM
TOPRAĞA SÜREM YÜRÜYEM

ŞÜKÜR GÖRDÜM DİDARINI
İÇTİM VİSALİN YARINI
(BİLMİŞİM GÖNÜL KARINI)
ŞU BENLİK SENLİK ŞARINI
(SENLİK BENLİĞİN ŞARINI)
TERKİNİ VURAM YÜRÜYEM

YUNUS'TUR AŞK AVARESİ
BİÇARELER BİÇARESİ
SENDEDİR DERDİM ÇARESİ
DERMANIM SORAM YÜRÜYEM

Not:
1) Eserin notası, "Üç Telli" bağlamada "Tezenesiz İcra Tekniği/Tezenesiz Teknik" öncelenerek, epeyce "yalın" yazılmıştır.
2) Beste, "iki bölümlü semah" formunda kurgulanarak oluşturulmuştur.
3) Şiirde; kişisel bir yaklaşım çerçevesinde, anlam ve derinlik gibi temel hususlara halel getirilmemesine olabildiğince özen gösterilerek, (naçizane, günümüz bakışıyla) ana yapıya farklı boyutlar da katabileceği düşünülen "seçenek" veya "öneri" bağlamındaki kısımlar parantez içerisinde ayrıca aktarılmıştır.
4) Şiirdeki bazı kelimelerin bazı hecelerinin ezgiye aktarımında gerçekleşen "usulden kaynaklı prozodi durumu" (mevcut sunumda) biraz da "öznel" değerlendirilmiştir. Uzun-kısa veya kısa-uzun biçiminde olan/olabilecek hecenin/hecelerin; muhtemel icracılarca, kişisel tercih bağlamında aksi halinin/hallerinin kullanılması da mümkündür. Bu kısımlar; (yine, naçizane) "seçenek" veya "öneri" maksatlı, şiirde parantez içerisinde yazılan kelime bileşenlerindeki hecelerin prozodisine daha da uygundur.
5) Beste için tercih edilen şiire, kamuya açık çeşitli yayınlardan ulaşılmıştır. Dolayısıyla muhtemel her duruma karşı, bu şiirin eskiye doğru uzanan tarihsel süreç içerisindeki değişik hallerine, yine kamuya açık "genel kabul görmüş" kaynaklardan bakılması ehemmiyetle önerilir. (V. Aydın)