KIRIK HAVALAR
GARA YAYLANIN ÇAMLARI


Repertuar No
3258 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Tavas  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
4/4 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
Mi 
Ses Genişliği
6 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GARA YAYLANIN ÇAMLARI
ARDINDADIR DALLARI
ÜMMET ÇAVIŞIN ANNESİ
GONAKLARDA YALVARI

GARA YAYLAYA GÜN DOĞDU
GÖZLERİME GAN DOLDU
ÜMMET ÇAVIŞI VURMUŞLAR
YÜREĞİME DERT OLDU

GARA YAYLADAN GEÇELİM
SOĞUK SULAR İÇELİM
ÜMMET ÇAVIŞI VURMUŞLAR
BİZ YASINI DUTALIM

ZAPTİYELER YÜRÜSÜN
DAĞLARI DUMAN BÜRÜSÜN
ÜMMET ÇAVIŞI VURANLAR
MAPISLARDA ÇÜRÜSÜN

ÜMMET : Erkek adı, Hikmet adının yörede ki söyleniş biçimi