KIRIK HAVALAR
GAŞ GABAĞIN YERLE GEDİR


Repertuar No
4021 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
6/8 
En Pes Ses
Sol # 
En Tiz Ses
La 
Ses Genişliği
9 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GAŞ GABAĞIN YERLE GEDİR
DE GÖRÜM NEYLEMİŞEM
ÜREĞİM GÜP GÜP EDİR
DE GÖRÜM NEYLEMİŞEM

Bağlantı:
BİR MENE BAH NAZ EYLEME
NAZ EYLEME NAZ EYLEME
GAŞ GABAH TÖKME BELE
DE GÖRÜM NEYLEMİŞEM
GEL MENE NAZ ETME BELE
DE GÖRÜM NEYLEMİŞEM

BİR GÜNAHIM YOHTUR İNAN
VARSA DE OLUM GURBAN
BU HALA DÖZMEREM MEN
ÖLÜREM AZ GALA MEN

Bağlantı

DÖZMEREM : Katlanamam
GAŞ GABAH TÖKME : Asık yüzlü olma, yüzünü asma