UZUN HAVALAR
GELDİLER DE İÇ AVLUYA DOLDULAR


Repertuar No
191 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Ödemiş  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GELDİLER DE (GELDİLER) İÇ AVLUYA DOLDULAR
(çalgıcılar çala çala geldiler)
İLK ATIŞTA GÜNDÜZ BEYİ VURDULAR
(mor çevreli gündüz beyi vurdular)

GÜNDÜZ BEYİM ÇIKMIŞ ÇAM DALİNE
HASRET KALMIŞ (mor çevreli) GÜNDÜZ BEYİM GONCA GÜLÜNE

GİDİN (de) SÖYLEYİN GÜNDÜZ BEYE HALİMİ
ŞAKI BÜLBÜL VAR UYANDIR YARİMİ