UZUN HAVALAR
GELELİ GÜLMEDİM BEN BU CİHANA


Repertuar No
194 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(ay dost aman)
GELELİ GÜLMEDİM BEN BU CİHANA
ŞU DÜNYAYI BAŞIMA YARDIR DAR EDEN (oy)
GİRİFTAR OLMUŞUM BUNCA İSYANA (OF)
ÇEKTİĞİM AH İLE ZARDIR YAR EDEN SUNAM (oy)

(ay dost aman)
TABİPLERE DEVRAN VERDİN DEM VERDİN (oy)
SAADET İSTEDİM BANA GAM VERDİN
(aman)
ÖMRÜMÜN BAĞINDA BİR DE SAM VERDİN (of)
AÇILMIŞ GÜLLERİN HARDIR YAR EDEN SUNAM (oy)

SAM : Çölden esen sıcak rüzgar
GİRİFTAR : Tutulmuş, bağlanmış
HAR : Diken