REPERTUAR DIŞI

GELİP KESİK BAŞIN CARINA YETEN Car Sende Kaldı


Repertuar No
668 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Yıldızeli/Kıvşak Köyü  
Söz Yazarı
 
Bestecisi
 
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
KAYNAK KİŞİ
DERLEYEN 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
7/8 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
La 
Ses Genişliği
8 ses 


                    Kaynak kişiden


                    Günümüz yorumu


                    Kaynak kişiden
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GELİP KESİK BAŞIN CARINA YETEN Hü Hü Hü
ŞAH-I MERDEN ALİ CAR SENDE GALDI Ya Ali Medet Pir Medet
SELMAN'I ERZENE DAĞINA ATAN El Eman
ŞAH-I MERDEN ALİ CAR SENDE GALDI
El Aman Pir Aman Yar Aman

FAZLI'YI BORCUNDAN KURTARAN ALİ
AMAN BALIM SULTAN BEKTAŞI VELİ
ON İKİ İMAMLARDAN OL KIZIL DELİ
ŞAH-I MERDEN ALİ CAR SENDE GALDI
El Aman Pir Aman Yar Aman

HAYALİ GÖNLÜMDE GÖRDÜĞÜM DÜŞTE Hü Hü Hü
DAĞLARIN BAŞINDA BORANDA KIŞTA Ya Ali Medet Pir Medet
YUSUF'U KUYUDAN ÇIKARAN İŞTE El Eman
ŞAH-I MERDEN ALİ CAR SENDE GALDI
El Aman Pir Aman Yar Aman

ÇEKECEK ÇİLE VAR GELECEK BAŞA
BAKMIYON MU AKAN KAN İLE YAŞA
BOZ ATLI HIZIR DA GELE YETİŞE
ŞAH-I MERDEN ALİ CAR SENDE GALDI
El Aman Pir Aman Yar Aman

HULUSİ'YEM EYDÜR DUMANLI DAĞLAR Hü Hü Hü
FİRGATİM GELDİKÇE GÖZLERİM AĞLAR Ya Ali Medet Pir Medet
SOLDURMA GÜLÜMÜ BOZUKTUR BAĞLAR El Aman
ŞAH-I MERDEN ALİ CAR SENDE GALDI
El Aman Pir Aman Yar Aman


CAR : 1. Çağrı, tellal ile duyurma, ilan.
2. Tehlike durumu, imdat, yardım.

----------------------

NOT : Kaynak Kişiye ait Görüntülü Kayıt vardır...

NOT : Türkünün sözleri Hak aşığı Hulusi Pek'e aittir.

"Hulusi Pek" mahlası ile şiirler yazan hak aşığı Abidin Çakıcı, Sivas'ın Yıldızeli İlçesi'ne bağlı Kıvşak Köyü'nde doğdu.
Şiirler yazdı.
Hulusi Pek, 1. Dünya Savaşı'nda doğu cephesinde savaşmıştır. Savaşa giderken söylediği demesi;

Senede bin üç yüz otuz senesi
Nicesinin ıssız kaldı hanesi
Nice koç yiğidin soldu kınası
Kader böyle imiş çeker giderim
Dönerde sılama bakar giderim

Möyümlü möyünsüz hepsini aldı
Çoluğu çocuğu arada kaldı
Sivas kolordusu sevkiyat oldu
Kader böyle imiş çeker giderim
Dönerde sılama bakar giderim

Bugün Kızılırmak bulanık akar
Nice koç yiğidin bendini yıkar
Dizilmiş yavrular yollara bakar
Kader böyle imiş çeker giderim
Dönerde sılama bakar giderim

Sivas'tan sevkiyat iki çift tayım
Oraya varınca vermedi hayın
Harçlığım da yok ki keseden yeyim
Kader böyle imiş çeker giderim
Dönerde sılama bakar giderim

Otuz da başladı otuz bir oldu
Çekti taburunu efendim geldi
Kafirin elinden çok esir aldı
Kader böyle imiş çeker giderim
Dönerde sılama bakar giderim

Ey Hulusi imdat eyle aleme
Cümlenin umudu arz-ı ilama
Sağlık ile sen kavuştur sılama
Kader böyle imiş çeker giderim
Dönerde sılama bakar giderim

40 yaşında Abidin ağa Hacıbektaş'a gider, orada Çelebi "geldin mi Hulusi Pek" der. Bunun üzerine bu iki sözcüğü kendisine mahlas edinir.
Yörede halk arasında kerametler gösterdiğine inanılır. Bunlardan en bileni ve anlatıla geleni şöyledir.. "Köyde çobanlık yapar bir gün köyün karşı yamacında koyunlarıyla fırtınaya yakalanır tipide köyüne dönemez, köylüler Abidin ağa bu tipiden sağ çıkamaz derler. Umudu yitirirler. Üç gün sonra yardıma gittiklerinde gördüklerine inanamazlar. Abidin ağa fırtınanın olduğu yerde üzerine yaz güneşi vurmuş gibi elindeki değneğini saz edip deme söylerken bulurlar.

Orada söylediği deme şöyle
Gelip kesik başın çarına yeten
Şah-ı Merdan Ali car sende kaldı
Salmanı Erzen'e dağına atan
Şah-ı Merdan Ali car sende kaldı"

Hayatı boyunca köyünde yaşayan Abidin Çakıcı (Hulusi pek) 60 yaşında köyünde öldü.
Torunu da kendisi gibi Hak Aşığıydı adı Ali Çakıcı (Fedai) mahlasıyla değiş ve şiirler yazmıştır. (Leyla Göktaş)