UZUN HAVALAR
GEYİB GÜLGÜN DEMADEM EZMİ CÖVLAN


Repertuar No
622 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(ey) GEYİP GÜLGUN DEMADEM EZMİ CÖVLAN EYLEYEN
HER TEREFTEN CÖVLAN EDİB DÖNDÜKCE YÜZ GAN EYLEYEN
(ah) DALAY DALAY DALAY DALAY HA HA HA HA
(ey) MENİ MEHRUM EDİB BEZMİ VUSALINDAN MÜDAM
FEYRİ-HANİ İLTİFATI ÜZRE MEHMAN EYLEYEN
(ey) DEMADEM REŞK TİGİLE MENİM GANIM DÖKÜB
MEY İÇİB AĞYAR İLE SEYR-İ GÜLİSTAN EYLEYEN
AMAN AMAN BEDAD AMAN A A
YARIM AMAN HA HA HA YAR YAR YAR
YAR YAR YAR A A A A

II VARYANT
CAN VERME GEM-İ EŞGE Kİ EŞG AFET-İ CANDIR
EŞG AFETİ CAN OLDUĞUNU MEŞHUR-İ CİHANDIR
YAHŞİ GÖRÜNÜR SÜRETİ MEHVEŞLERİN EMMA
YAHŞI NEZER ETTİKDE SERENCAMİ YAMANDIR
EY AMAN AMAN YAR AMAN AMAN CAN AMAN