KIRIK HAVALAR
GİDİYOM AĞLASANA


Repertuar No
2776 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
Do 
Bitiş Sesi
Do 
Usül
4/4 
En Pes Ses
Do 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
5 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GİDİYOM AĞLASANA
(haydi) ZÜLFÜNÜ BAĞLASANA (oy)
ZÜLFÜN GONCA GÜL İSE
(haydi) BİR GÜL VER EYLESENE (oy)

DABANCAMIN BAĞLARI
(haydi) DUMAN ALDI DAĞLARI (oy)
BEN YARİME GAVUŞTUM
(haydi) GABA GUŞLUK ÇAĞLARI (oy)

GİDİYOM DUR DİYEN YOK
(haydi) KEBAP OLDUM YİYEN YOK (oy)
AYRILIK GÖYNEĞİNİ
(haydi) BENDEN BAŞKA GİYEN YOK (oy)

ZÜLÜF : Saç
KUŞLUK : Sabahla öğle arası zaman

-------------------------

NOT : Tokat İli'ne ait derleme fişleri topluca incelendiğinde; kaynak kişiler Sadık Keşen (1317), Yusuf Daş (1326) ve Mahmut Sağlam'dan (1327 ) oluşan guruptan toplam 8 türkü derlenmiş olduğu ve bunlardan "AŞIP AŞIP GARLI DAĞLAR GELİRSİN" adlı türkü 513 repertuar numarası ile, "GİDİYOM AĞLASANA" adlı türkü ise 2776 repertuar numarası ile THM Rrepertuarı'na kaydedildiği görülmektedir.
Bu türkülerden 2776 repertuar numaralı "GİDİYOM AĞLASANA" isimli türkünün notasında kaynak kişi olarak sadece Sadık Keşen, 513 repertuar numaralı "AŞIP AŞIP GARLI DAĞLAR GELİRSİN" türküde ise Sadık Keşen / Yusuf Taş isimleri yazılıdır. Mahmut Sağlam (1327 ) isimli kaynak kişi her iki türküde de görülmemektedir.
Ayrıca "Sadık KeSen" olarak nota üzerine yazılmasına rağmen fişlerde "Sadık KeŞen" olarak yazıldığı görülmekte olup, kayıtlarda düzeltilmiştir.