KIRIK HAVALAR
GİNE DE ŞAHLANIYOR KOLBAŞININ KIR ATI


Repertuar No
1066 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Serhad  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
9/8 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Do 
Ses Genişliği
10 Ses 
Youtube Linki
 




TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GİNE DE ŞAHLANIYOR (aman) KOLBAŞININ (yandım da) KIR ATI
GÖRÜNÜYOR (yandım aman) BİZE SEFER YOLLARI
DAVULLAR ÇALSINLAR (aman da) CENGİ (cengi de) HARBİYİ
GÖRÜNÜYOR (yandım aman) BİZE SEFER YOLLARI

SEFER : Yurt dışına yapılan askeri harekat, savaşa gitme
CENK : Savaş