UZUN HAVALAR
GİNE YÜKSELECEK TÜRK HAVA KUŞU


Repertuar No
981 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Zara  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
 
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GİNE YÜKSELECEK TÜRK HAVA KUŞU
ORDULAR SARACAK DÜZÜ YOKUŞU
YERİNDE OTURSUN DÜŞMAN ORDUSU
VATANI KURTARAN ASKERİMİZ VAR

KARŞIDA GÖRÜNÜR TÜRKÜN ORDUSU
AVRUPAYI SARDI BARUT KOKUSU
YERİNDE OTURSUN DÜŞMAN ORDUSU
VATANI KURTARAN ASKERİMİZ VAR

NUR OLSUN ATANIN YATTIĞI YERLER
ZAFERLER KAZANDI KAHRAMAN ERLER
ASLAN TOPRAĞINA GİREMEZ ELLER
VATANI KURTARAN ASKERİMİZ VAR