UZUN HAVALAR
GÖR NECE ZÜLFÜN GİBİ CANI PERİŞAN


Repertuar No
632 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GÖR NECE ZÜLFÜN GİBİ CANI PERİŞAN OLMUŞAM
FİRKAT-İ RUYUNLA BİLLAH ZARU GİRYAN OLMUŞAM
(aman aman ey dad aman ey dad)
ÖLÜREM EY BALAM BALAM EY BALAM

EYLER İKEN DİL YARALILAR DERDİNE DERMAN
ÖZÜM ŞİMDİ DERDİM İÇİN MUHTACI DERMAN OLMUŞAM
(aman aman ey dad aman ey dad)
ÖLÜREM EY BALAM BALAM EY BALAM

UYDUM AĞYARIN FE'LİNE EL GÖTÜRDÜM YARDAN
HAZRETİ ADEM KİMİ ŞİMDİ PİŞMAN OLMUŞAM
(aman aman ey dad aman ey dad)
ÖLÜREM EY BALAM BALAM EY BALAM

FİRGAT : FİRKAT : Ayrılık
GİRYAN : Ağlaya kişi