KIRIK HAVALAR
GÜZEL ADIN İSMAİL


Repertuar No
1083 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Gölpazarı  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
Sol 
Bitiş Sesi
Sol 
Usül
4/4+2/4 
En Pes Ses
Re 
En Tiz Ses
Mi b 
Ses Genişliği
9 Ses 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


                    Günümüz yorumu
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GÜZEL ADIN İSMAİL (aman aman)
İSMİNE OLDUM MAİL (aman aman)

Bağlantı:
NAZ ETME YÜRÜ FİSTANI SÜRÜ
GÖZÜMÜN NURU DİZİMİN FERİ HEY (aman aman)

GÜZEL ADIN MURTAZA (aman aman)
GEL YANIMA ÇEK CEFA (aman aman)

Bağlantı

GÜZEL ADIN MUSTAFA (aman aman)
GEL YANIMA SÜR SEFA (aman aman)

Bağlantı


MAİL : MAYİL : İstekli, hevesli, hayran, eğilmiş, gönlü düşmüş
MAİL OLMAK : Sevmek, gönlü düşmek
FER : Güç, kuvvet
CEFA : Sıkıntı, üzüntü
SEFA : Refah, mutluluk

-------------------------

NOT : 1083 Repertuar numaralı "GÜZEL ADIN İSMAİL" adlı türkünün notası üzerinde yöre bilgisinin "BİLECİK / Gölpınar " olarak yazıldığı görülmektedir. Oysa kaynak kişiler "Ahmet Özgün, Osman Keskin ve Resul Çekiç" Bilecik / Gölpazarı İlçe'si doğumludurlar. Türkünün derleme fişinde de doğum yerleri olarak "Gölpazarı" yazmakta olup, aynı kaynak kişilerden derlenip 2037 repertuar numarasıyla kayıtlara geçen "ERİKTEN KESTİM DEYNEK" isimli türkünün notasına da yöre bilgisi zaten Bilecik / Gölpazarı olarak yazılmıştır. Bu nedenle kayıtlarda Gölpınar kelimesi Gölpazarı olarak düzeltilmiştir.
Ayrıca türkünün derleme fişi incelendiğinde ve de ses kaydı dinlendiğinde; türkünün sözlerinin "GÜZEL ADIN İSMAİL" değil "OĞLAN ADIN İSMAİL" olarak yazıldığı ve de söylendiği duyulmakta olup, neden "GÜZEL ADIN İSMAİL" diye kaydedildiği anlaşılamamışır.
Yine aynı türkünün derleme fişi incelendiğinde; 3 kaynak kişinin yanı sıra, 1337 (1919 ) doğumlu ve "Terzi" olduğu yazılmış olan "Ahmet Erol" isimli 4. bir kaynak kişinin daha olduğu ancak nota üzerine yazılmadığı, bu durumun aynı 4 kişiden derlenen ama yine 3 tanesinin kaynak kişi olarak yazıldığı 2037 repertuar numaralı "ERİKTEN KESTİM DEYNEK" isimli türküde de tekrar edildiği görülmektedir. BİLECİK İli'ne ait derleme fişlerine toplu olarak bakıldığında; adı geçen 4 kişilik guruptan toplam 4 türkü derlendiği, 2 tanesinin repertuara girdiği de tespit edilmektedir.