UZUN HAVALAR

HALEP'TE BİR GÜZEL GÖRDÜM Meryem Gavurdağı Ağzı


Repertuar No
640 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Mi 
Ses Genişliği
12 ses 


                    Kaynak kişiden


                    Kaynak kişiden


                    Kaynak kişiden


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Aman HALEP'TE BİR GÜZEL GÖRDÜM
ASLI ERMENİ ERMENİ
GÜZEL GÖRMEK İSTERİSEN Oy Oy Oy Oy
HELE GEL GÖR MEYREM'İ MEYREM'İ Oy Oy Oy

Aman HANDAN ALİ PAŞA'M HANDAN
GAMZELERİ DOLU KANDAN
Aman KIRK AYAKLI MERDİVANDAN Oy Oy Oy Oy
MERYEM İNER SALLANI SALLANI
Beyler Oy Oy OY Efendim Oy Oy

----------------------

NOT : Kaynak Kişiye ait Görüntülü Kayıt vardır...