OYUN HAVALARI
HARAMİ


Repertuar No
276 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
Si 
Bitiş Sesi
Si 
Usül
4/4 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Sözü Yoktur.

-------------------------

NOT : Repertuar numarası 276 olan iki farklı ezgi mevcuttur.

HARAMİ..
SİVAS
Fevzi Ateş/Ahmet Ayık
Enis Gençtürk/Cahit Başalan
İsmet Akyol

KOCAARAP ZEYBEĞİ (Çeşitleme)
MANİSA/Soma
Ali Kavalcı
Nihat Kaya
Nihat Kaya