UZUN HAVALAR
HEVESLİK EYLEDİM YAVRU GETİRDİM


Repertuar No
245 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

HEVESLİK EYLEDİM YAVRU GETİRDİM
O DA HAYALINAN DÜŞÜMÜŞ MEĞER
YAVRUMU GÖZÜMDEN IRAMAM DEDİM
KURDUĞUM HAYALLAR BOŞUMUŞ MEĞER

BEŞ GÜN EVVELİNDEN DÜŞÜNÜ GÖRDÜM
YARADAN MEVLAYA SIĞINDIM DURDUM
DÜNYADA YAVRUSUZ DURAMAM DERDİM
ÇEKTİĞİM EMEKLER BOŞUMUŞ MEĞER

BUNU BÖYLE YAPAN ELBETTE HAKTIR
SABIR ET DÜNYANIN BUHRANI ÇOKTUR
YOKLADIM YAVRUMU YARASI YOKTUR
YÜREKTE YARASI BEŞİMİŞ MEĞER

IRAMAK : Uzaklaştırmak