Türkiye Cumhuriyeti'nin Temeli Kültürdür...

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Yurttan Seslerin Fedakar İşçileri,
Bugün Öyle Bir Kale Yapmakla
Meşguldürler ki; Tamamlanınca
Değme Toplar Onu Yıkamaz ...
Muzaffer SARISÖZEN

En Son Eklenenler
Site Hakkında Açıklama
Makamsal Diziler
Konu ve Tür Ayrımı
Teşekkürü Hak Edenler
Kaynakça

 
    Konu ve Tür Ayrımı
      Türkülerin, Konu ve Tür'üne göre sınıflaması araştırıldığında; bu konuda farklı fikirlerin ve sınıflama çalışmalarının olduğu görülür. Bu çalışmada kullanılan sınıflama ise  Dr. Mehmet Avni ÖZBEK'in sınıflamasıdır. 

1 - LİRİK
                                      - Aşk - Sevda
                                      - Gurbet ( Ayrılık, Asker, Mapushane)
                                      - Ağıt
                                      - Ninni

2 - SATİRİK
                                      - Mizah, Taşlama, Dua - Beddua (İlenme), Sitem.

3 - OLAY
                                      - Tarih ( Destan, Kahramanlık, Serhat )
                                      - Eşkıya ( Derebeyi, Cinayet, Kabadayı )

4 - TÖREN VE MEVSİM
                                      - Kına, Düğün, Esvap Giydirme.           
                                      - İtikat - Mezhep törenleri

5 - İŞ – MESLEK             - İmece

6 - PASTORAL
                                      - Tabiat, Doğa
                                      - Hayvanlar

7- DİDAKTİK
                                      - Öğüt verenler
                                      - Deyişler
                                      - Semahlar

8- OYUN TÜRKÜLERİ
                                      - Ritmik Dans
                                      - Temsili Oyun

9 - MANİLER