REPERTUAR DIŞI

SAMYOTİSA Samoslu Kız


Repertuar No
1148 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Silivri  
Söz Yazarı
 
Bestecisi
 
Kaynak Kişi
 
Derleyen
 KAYITTAN YAZILDI
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
 
Karar Sesi
Sol 
Bitiş Sesi
Sol 
Usül
7/8 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 

TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Sözü yoktur.

-----------------------------

NOT : Bugünkü Yunanistan'ın Batı Makedonya Bölgesi'nde kalan, Osmanlı Dönemi'nde Manastır'a bağlı kaza statüsündeki Nasliç ve Grebene'nin köylerinden gelen, anadilleri Rumca olan Müslüman mübadillerin birbirlerine "hemşehrim" anlamında "patriyot" diye hitap etmelerinden dolayı, yörede de kendilerine "patriyot" denilmiştir.

Buralardan gelen mübadiller, daha çok Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri çevresine yerleştirilmişlerdir.. Böylelikle, patriyotlar bu bölgeye bambaşka bir müzik geleneği de taşımışlardır.

Bu eser de Patriyotların taşıdığı ezgilerden olup, Samoslu kız anlamında Samyotisa, samyotisa şeklinde başlayan Yunanca sözlü anonim bir ezgidir. (Ali Fuat Aydın)