Türkiye Cumhuriyeti'nin Temeli Kültürdür...

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Yurttan Seslerin Fedakar İşçileri,
Bugün Öyle Bir Kale Yapmakla
Meşguldürler ki; Tamamlanınca
Değme Toplar Onu Yıkamaz ...
Muzaffer SARISÖZEN

En Son Eklenenler
Site Hakkında Açıklama
Makamsal Diziler
Konu ve Tür Ayrımı
Teşekkürü Hak Edenler
Kaynakça

 
    Sitenin Yapabildikleri
     2006 yılında başlanıp, 10 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda 2016 yılında yayına verilen ve sonrasında da sürekli bilgi, belge, nota, ses kaydı ....vb. eklemeler yapılarak sürekli güncellenen REPERTÜKÜL (Repertuar Türküleri Külliyatı); Türkülerin bir "Arama Motoru" ve türkülere ait online bir kütüphane olarak değerlendirilebilir. 

     Repertükül isimli bu sitede, türkülerimize ait notalar, kaynak kişi ses kayıtları, türkülere ait derleme fişleri, varsa gerçek öyküleri, yörelere ait nazari bilgiler ve yöresel kıyafetler, repertuara türkü veren kişiler hakkında biyografiler, fotoğraflar, çalgılar, bunlara ait ses kayıtları ve görseller, makamsal dizi bilgileri ve görselleri, terimler sözlüğü, makaleler ... vb.  bilgi ve belgelerin daha derli toplu bir şekilde biraraya getirilip, sistemli bir şekilde sunulmasına gayret edilmiştir...

     REPERTÜKÜL - TÜRKÜPEDİA, türkülere ait sorulacak birçok soruya cevap verebilecek şekilde oluşturulmaya çalışılmıştır...

     Bu amaçla;
                         Makamsal Dizisi,
                         . Usulü,  
                         . Konusu - Türü
                         . Karar Sesi
                         . Bitiş Sesi,  
                         . Ses Genişliği
                         . En Pes Sesi
                         . En Tiz  Sesi ...   olmak üzere 8 ayrı kategoride sınıflandırılmış ve türküler, istenen farklı özelliklerine göre"arama motorları" marifetiyle tüm repertuar içinden süzülüp, bulunup, listelenecek şekilde programlanmıştır...


     Bu çalışmada 4 temel sayfa vardır : 

* KIRIK HAVALAR (Sözlü Usüllü Türküler)
* UZUN HAVALAR  (Sözlü Usülsüz Türküler)
* OYUN HAVALARI (Sözsüz Usüllü Türküler)
* REPERTUAR DIŞI TÜRKÜLER ( Repertuara henüz girmemiş ve/veya bestelenmiş türküler)

   Bu sayfalarda;  
                            . Türkü Adı
                            . Repertuar Numarası 
                            . Yöresi / İli 
                            . İlçesi / Köyü
                            . Kaynak Kişi   
                            . Derleyen 
                            . Notaya Alan
                            . Konusu - Türü  
                            . Makamsal Dizisi   
                            . Karar Sesi 
                            . Bitiş Sesi
                            . Usül
                            . Ses Genişliği
                            . En Pes Sesi
                            . En Tiz Sesi
                            . İcra Eden
                            . Kaydı olanlar (ses)
                            . Öyküsü olanlar  ...     isimli 18 farklı alanda tek tek veya kombinasyonlu aramalar yapılabilir...

    Bu aramalar "Temel Sayfalar" içinden yapılabildiği gibi, temel sayfalara girmeden "Sitenin Ana Sayfası'nda" bulunan "Hızlı Arama Bölümü'nde" de yapılabilir. 

     Hızlı aramaya bir örnek vermek gerekirse; " Şanlıurfa iline ait, Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen, Hicaz dizisinde, 4/4 'lük ölçüye sahip, 8 ses genişliği" olan türküler arandığını varsayalım. Büyük küçük harf yazımına dikkat etmeksizin, aralarına virgül konulup konulmamasını önemsemeden ve her hangi bir sıralama kuralına da uymadan; "Hızlı Arama Bantı'na"; "Muzaffer Sarısözen, Hicaz, 4/4, Şanlıurfa, 8 ses" yazılıp arattırıldığı zaman, yaklaşık 8.000 türkü içerisinden bu özelliklere sahip türküler saniyeler içinde listelenecektir... 
     Ayrıca Hızlı Arama Bantına, "Kaynak Kişi" yazılıp arattırıldığı zaman kaynak kişi ses kaydı olan türküler, her hangi bir rakam yazıldığı zaman da repertuar numarası o rakam ile eşleşen türkü / türküler listelenecektir.

     Arama sonucunda gelen türkü listesinden bir türkü seçilip, türkü detayları sayfa üzerine geldiğinde ;

                           . Yöresi / İli,
                             . Kaynak Kişi,  
                             . Derleyen,
                             . Notaya Alan, 
                             . İcra Eden,
                             . Makamsal Dizi,  
                             . Konusu - Türü ...  alanlarında sunulan bilgilerin üzerine tıklandığında, o konuyla ilgili daha detaylı bilgiler ve görseller de yeni bir sayfa olarak açılacaktır. Bu bilgiler 6 adet yardımcı sayfa tarafından sunulmaktadır. 

          Yardımcı sayfalar :

 * BİYOGRAFİLER : Repertuarda; "Kaynak Kişi", "Derleyen" ve "Notaya Alan" olarak görülen kişiler hakkında biyografi ve görseller... (Yaklaşık 2.000 biyografi ve 4.650 fotoğraf)

 * FOLKLORİK TERİMLER : THM Repertuarı'nda geçen yöresel deyim ve kelimelerden oluşan sözlük... (3.552 terim)


 * YÖRELERİMİZ :  Yöreler ve iller hakkında nazari bilgiler ve yöresel kıyafet görselleri...


 * MAKAMSAL DİZİLER : Türküleri sınıflarken kullandığımız "Makamsal Diziler" ve onların Şedd'leri hakkında tanıtıcı kısa açıklamalar ve görselleri...


 * ÇALGILARIMIZ : Orta Asya'dan Anadolu'ya, kullandığımız belli başlı çalgılarımız hakkında bilgi, ses kayıtları ve görselleri... (100 'ün üzerinde çalgı )


 * TÜRKÜ SÖZLERİ : Tüm Türkülerin sözlerinin olduğu sayfadır. Türkülerin tüm sözlerinde "Kelime", cümle, paragraf... vs. arama yapabilir...


 * MAKALELER : Akademisyenlerin, folklor araştırmacılarının, doktora ve master öğrencilerinin kaleme aldığı; tez, makale, araştırma... vb.  yazılar ve görselleri...


 * ÖYKÜLER : Yaşanmış olaylar üzerine yakılan türkülerin, araştırılarak ortaya çıkarılmış gerçek öyküleri ve varsa olayın kahramanlarının görselleri...


                                              Savaş AKBIYIK