Türkiye Cumhuriyeti'nin Temeli Kültürdür...

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Yurttan Seslerin Fedakar İşçileri,
Bugün Öyle Bir Kale Yapmakla
Meşguldürler ki; Tamamlanınca
Değme Toplar Onu Yıkamaz ...
Muzaffer SARISÖZEN

En Son Eklenenler
Site Hakkında Açıklama
Makamsal Diziler
Konu ve Tür Ayrımı
Teşekkürü Hak Edenler
Kaynakça

 
    En Son Eklenenler

*25.05.2024 Prof. Dr. Erdal Tuğcular'dan gelen; "Eğitim Müziği Besteleme Dersinde İzlenen Yöntemler (Gazi Üniversitesi Örneği)" başlıklı makale yayınlandı.


*25.05.2024 Dr. Süleyman Şenel'den gelen; "Türk Halk Müziğinde "Beste", "Makam" ve "Ayak" Terimleri Hakkında" başlıklı makale yayınlandı.


* 28.08.2023  Konya İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 06.01.2023  Ordu İli'mizin önemli kaynak kişilerinden Sn. Cengiz Dilaver'in kaynak kişi olarak repertuara verdiği 3 türkü ile bestelediği 2 türkünün ses ve  görüntülü kayıtları eklendi.


* 27.11.2022  Afyon İli'mizin önemli kaynak kişilerinden Sn. Halil Rıfat Aydemir'in kendi kaynak kişi olduğu ve/veya derlediği türkülerden yolladığı 15 AFYON/Emirdağ türküsünün nota ve ses kayıtları REPERTUAR DIŞI sayfasına eklendi.


* 17.09.2022  İstanbul İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 15.09.2022  Dr. Süleyman Şenel'in notalarını yolladığı, bir kısmı da kendi derlemesi olan ve  notalarını yazarak  TRT THM  Repertuarı'na verdiği yaklaşık 50 türkü, Kırık Havalar ve Oyun Havaları sayfalarına yüklendi.


* 01.09.2022  Nevşehir İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 26.08.2022  Sümer Ezgü'den gelen; "Türkiye'deki Müzik Eğitimi ve Eğitimcilerine Ait Tespitler ve Öneriler" ile"Tek Bakışlı Şan (Ses) Eğitimi Üzerine Görüşler" başlıklı makaleler yayınlandı.


* 15.04.2022  Repertükül 'ün ara yüzü geliştirilerek,  "Duyurular ve Önemli Gelişmeler",  "Tanıtım Videoları" ve "Yorumlar" bölümü ana ekrana eklendi...


* 13.02.2022  Kayseri İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 12.10.2021  Süleyman Yıldız'dan gelen; "Tunceli ve Çevresinden Derlenen İki Semah: Maraş Semahı ve Kırklar Semahı" başlıklı makale yayınlandı.


* 03.04.2021  Doç. Dr. Sertan Demir'den gelen  "Arapgir Yöresi Türk Halk Müziği Üzerine Bazı Tespitler", "Geyve İlçesi Türk Halk Müziği Hakkında Bazı Tespitler", "Orta Anadolu Üslubu Dahilinde Neşet Ertaş ve Neşet Ertaş'ın İcra Ettiği Türlere Genel Bakış" ve "Sakarya Türk Halk Müziği Üzerine Bir Değerlendirme ve Tarihi Hikayesiyle Bir Sakarya Türküsü" başlıklı 4 adet makale yayınlandı.* 01.04.2021  Ali Fuat Aydın'dan gelen 30  Zeybek Havası'nın nota ve ses kayıtları Repertükül'e yüklendi.  Bu yüklemeler ile Repertuar Dışı sayfasına eklenen eser sayısı 1002 sayısına, Repertükül'e yüklenen Kaynak Kişi ses kaydı sayısı da 1921 sayısına ulaştı.


* 10.01.2021  Sinop ve Kastamonu İlleri'ne ait 41 türkünün kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 28.11.2020  Ses genişliklerine göre türkü arama özelliğinin uzun havalar için de bir ihtiyaç olacağı düşüncesi ile, THM Repertuarı'nda hali hazırda kayıtlı bulunan 1076 uzun havadan, kaynak kişi ses kayıtlarına ulaşılabilen 658 uzun havanın ses kayıtları dinlenilip, ses genişlikleri tespit edilerek Repertükül veri tabanına yüklendi. 


* 04.11.2020  Ali Fuat Aydın'ın notalarını yazarak gönderdiği ve çoğunluğunu da kendisinin derlediği; Aydın, İzmir ve Muğla illerimize ait 22 tanesi sözlü, 22 tanesi de sözsüz olmak üzere toplam 44 türkünün notaları REPERTUAR DIŞI sayfasına yüklendi.


* 24.10.2020  THM Repertuarı'na yeni kabul edilip, notası yazılan 5142 - 5259 numaralar arasındaki 118 türkünün bilgileri ve notaları Repertükül'e yüklendi.


* 19.06.2020  Uzun Havalar sayfasına 50 tane uzun havanın kaynak kişi ses kaydı yüklendi.. Repertükül'de Kaynak Kişi ses kaydı olan türkü sayısı 1534 'e ulaştı.


* 12.06.2020  Necdet Kurt'tan gelen "Hey Onbeşli" isimli türkünün "Ağıt" olup olmadığına yönelik makalesi ve türkünün öyküsünün yanı sıra bu türkünün farklı yöre ve ülkelerden 8 tane varyant türkünün nota ve ses kayıtları da Repertükül'e yüklendi. 


* 06.06.2020  Necdet Kurt'tan gelen ve çoğunluğunu "Aşık Sadık Doğanay'ın" repertuarda olmayan  çok sayıda türkünün nota ve ses kayıtları REPERTUAR DIŞI sayfasına eklendi ve sayı 750'yi geçti.


* 29.05.2020  THM Repertuarı'na önceden kabul edilmiş olmalarına rağmen, hem "Kırık Hava" hem de "Uzun Hava" notaları arasında hala el yazması olarak duran ve  de bu yüzden okuma güçlüğü yaratan yaklaşık 50 uzun hava, 20 kırık  hava olmak üzere toplam 70 türkünün notaları, el yazması notalarının aslına uygun kalınarak; Candeniz Eroğlu ve Savaş Akbıyık tarafından bilgisayar ortamında tekrar yazılarak Repertükül'e yüklendi. 


* 24.05.2020  Makaleler sayfasında Dr. Halil Atılgan'dan;  "Bunca Aşıkların Birhoşu Mahzuni" başlıklı makale yayınlandı.


* 23.05.2020  Makaleler sayfasında Doç. Dr. Cenk Güray'dan; "Horasan'dan Keskin'e Bir Çığlık : Muharrem Ertaş", "Çubuk ve Şabanözü Bölgeleri Alevi Köyleri'ndeki Cem Gelenekleri'ne Müzikal Açıdan Bir Bakış" ve "Miraç Kavramının Alevi Sözlü Kültürü Açısından İncelenmesi Çubuk-Şabanözü Örneği" başlıklı 3 adet makale yayınlandı.


* 15.05.2020  Veysel Aydın'dan gelen, çoğunluğu Analya/Serik (Has-Eli Bölgesi) ve köylerinden olmak üzere 22 derleme ve 14 de beste olmak üzere  36 türkü REPERTUAR DIŞI sayfasına eklendi ve böylece bu sayfaya eklenen türkü sayısı 700'ü geçti.

* 05.05.2020  Makaleler sayfasında Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı'dan; "Ağıt ve Türkülerimizde Bu Dünyadan Öte Dünyaya Göç", "Ahmet Yesevi Hikmetlerinin Anadolu Aşıkları Üzerindeki Etkileri ve Yesevi'de Zile Özeli", "Anadolu Aşıklık Geleneği İçinde Neşet Ertaş", "Aşık Edebiyatı Gelenekleri İçinde Tokatlı Aşıkların Yeri ve Önemi", "Aşık Figani'de Klasik Türk Şiirinin Etkileri", "Emrah ve Emrah Kolundaki Aşıklarda Söz Varlığı", "Geleneksel Kültürümüzde Saz ve Zile Kıl Kopuzu", "Kul Himmet Üstadım İle Kul Himmet'in Karıştırılan", "Kul Himmet'in Sanatı ve Bilinmeyen Deyişleri", "Pir Sultan Kolundaki  Aşıklarda Söz Varlığı", "Şiir Dünyamızda Aşık Veysel ve "Yunus Emre'nin Dili ve Yunus'ta Etkileşim" başlıklı 12 adet makale yayınlandı.


* 15.04.2020  İrfan Tüfekçi'den gelen 200'e yakın türkünün Kaynak Kişi ses kayıtları Repertükül'e yüklendi. Böylelikle Kaynak Kişi ses kaydı olan türkü sayısı 1450 'ye ulaştı.


* 15.03.2020  Ahmet Şenocak'tan gelen 200'e yakın türkünün Kaynak Kişi ses kayıtları Repertükül'e yüklendi. Böylelikle Kaynak Kişi ses kaydı olan türkü sayısı 1250 'ye ulaştı.


* 11.02.2020  Ertan Çıngı'dan gelen 20 tane türkü Repertükül'ün REPERTUAR DIŞI sayfasına yüklendi.


* 09.02.2020  Kazım Birlik'ten gelen 15 tane çocuk türküsü (10 tanesinin ses kaydıyla beraber) olmak üzere toplam 39 beste ve 6 tane de derleme notası (Kaynak Kişi ses kayıtları ile bereber) Repertükül'ün REPERTUAR DIŞI sayfasına yüklendi.


* 01.02.2020  Doç Dr. Hüseyin Yaltırık'tan gelen ve Nihat Kaya'nın derleyip notaya aldığı Barana Havaları'nın ses kayıtları yüklendi. Bunlarla birlikte Kaynak Kişi ses kaydı yüklenen türkü sayısı 1122 'ye ulaştı. Ayrıca Doç Dr. Hüseyin Yaltırık'tan gelen "Türkülerin Seslendirilmesinde TRT ve Müzik Piyasasının Etkileşimi" başlıklı makale yüklendi.


* 28.01.2020  Gökhan Temur'dan gelen 28 tane türkü Repertükül'ün REPERTUAR DIŞI sayfasına yüklendi ve sayı 600'ü geçti.


* 22.01.2020  Gökhan Temur'dan gelen 59 tane türkü Repertükül'ün REPERTUAR DIŞI sayfasına yüklendi.


* 09.01.2020  Makaleler sayfasında Prof. Dr. Erdal Tuğcular'dan; "Geleneksel Türk Halk Müziği'nde Basit, Bileşik ve Aksak Ölçülerin İncelenmesi", "Bağlama Müziğindeki Çokseslilik Unsurları", "Geleneksel Türk Halk Müziği Ölçülerine Genel Bir Bakış" ve "Geleneksel Türk Halk Müziği'nde Karma Ölçülerin Analitik İncelenmesi" başlıklı 4 adet makale yayınlandı.


* 03.01.2020  Dr. Savaş Ekici'den gelen 20 tane Uzun Hava'nın notaları Repertükül'e yüklendi.


* 29.12.2019  Repertükül'ün REPERTUAR DIŞI sayfasına 68 türkü daha eklendi..


* 28.12.2019  Repertükül'ün REPERTUAR DIŞI sayfasına 104 türkü daha eklendi ve sayı 400'ü geçti..


* 08.12.2019  Makaleler sayfasında Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık'tan; "Trakya'da ve Batı Trakya'da Seyyid Ali Sultan Bektaşileri ve Müziği" ile "Urla'dan Bir Neyzen Geçti" başlıklı makaleler yayınlandı.


* 07.12.2019  Makaleler sayfasında Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık'tan; "Türkülerde Ninni ve Sümer İzleri" , "Trakya'da Bektaşilik ve Müziği" ile "TRT İzmir Radyosu ve Müzik Yayınlarında THM" başlıklı makaleler yayınlandı.


* 05.12.2019  Yaşar Özürküt'ten gelen "450, 775, 828, 1160, 1175, 1516, 2498, 2607, 4250, 4533, 5024 ve U7" repertuar numaralı 13 türkünün araştırılmış gerçek öyküleri yüklendi.


* 23.11.2019  Makaleler sayfasında Necdet Kurt'tan; "Yeni Bulgular ve Bilgiler Işığında Tatyan Havaları" ile "Alevi Erkanında Zakir ve Bağlama" başlıklı makaleler yayınlandı.


* 06.11.2019  Repertükül'ün REPERTUAR DIŞI sayfasına 300 türkü eklendi.


* 26.10.2019  Repertükül'e ;  TRT THM Repertuarı'a henüz girmemiş türküler ile "Beste Türküler'i " de kapsayacak olan "REPERTUAR DIŞI" Türküler isimli yeni bir kategori eklendi. 

    Repertuar Türküleri Külliyatı 'nın kısaltması olan "REPERTÜKÜL" böylelikle alanını genişleterek bir "İnter Aktif Türkü Ansiklopesi" haline dönüşme yoluna girdi. Bu anlamıyla www.repertukul.com  adresinden yayın yapan sitemiz, bu adresin yanı sıra www.turkupedia.com adresini ve "TÜRKÜPEDİA" isimlerini de ekleyerek yolunu devam ediyor... 

    Ayrıca Facebook, Twetter, Linkedin ve Whatsapp 'tan palaşımı kolaylaştıracak butonlar eklendi.


* 20.09.2019  THM Repertuarına son bir yılda kabul edilen ve notaları yazılan 96 sözlü türkü Repertükül'e yüklendi. Repertuara son kabul edilen türküler ile repertuarın son numarası 5141'a ulaştı.


* 18.09.2019  Mehmet Karadedeli'nin yolladığı 10 tane Uşak türküsünün kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 16.03.2019  ÇIRPINIP DA ŞANOVA'YA ÇIKINCA (Acem Kızı) isimli türkünün öyküsü yükendi.


* 26.08.2018  Halil Çokyürekli ve İbrahim Acet tarafından THM Repertuarı'na kazandırılan 3 Kırık Hava, 15 Oyun Havasının kaynak kişi ve yöre ekibi ses kayıtları yüklendi.


* 08.06.2018  Asım Kuzuluk'tan derlenen Uzun Havaların kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 24.03.2018  Kars, Ardahan ve Kocaeli İlleri'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 16.12.2017  İzmir İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 03.12.2017  Öyküler sayfasına 20 türkünün daha öyküsü yüklendi.


* 27.11.2017  Öyküler sayfasına 55 türkünün öyküsü yüklendi.


* 30.10.2017  Repertükül 'e türkülerin öykülerinin yer aldığı ÖYKÜLER sayfası ve öyküleri olan türküleri listelemesi için "Öyküsü Olanlar" isimli yeni bir "Arama Motoru" eklendi.


* 10.09.2017  Ali Fuat Aydın'ın derleyip, repertuara kazandırdığı Aydın ve Muğla Yöreleri'ne ait  oyun havalarından 9 ezginin kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 28.08.2017  Nihat Kaya'nın derleyerek repertuara kazandırdığı oyun havalarından, kendisinin Bağlama ile icra ettiği 15 ezginin ses kayıtları yüklendi.


* 28.08.2017  Celal Güzelses'in kaynaklık ettiği ve seslendirdiği 32 kırık hava ile 35 uzun havanın ses kayıtları yüklendi.


* 24.08.2017  Nihat Kaya'nın gönderdiği Manisa / Soma ve Rumeli Yöreleri'ne ait Klarnetçi Ali Kavalcı'dan derlenen oyun havalarının (20 ezgi) kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 20.06.2017  Antep, Bayburt, Elazığ, Giresun, Isparta, Uşak ve Urfa İllerine ait 65 adet kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 22.06.2017  Mehmet Karadedeli'nin gönderdiği Uşak İli'ne ait 14 türkünün kaynak kişi ses kayıtları ve 8 kaynak kişi'nin fotoğraf ve biyografileri yüklendi.


* 07.06.2017  THM Repertuarı'na yeni giren 4990 - 5045 Repertuar numaralı 55 türkünün notaları ve sözleri yüklendi. 


* 07.04.2017  Makaleler sayfasında Doç. Dr. Cenk Güray'dan; "Anadolu'da İslam Dönemi Sonrasındaki Tanrı Algısının Semah ve Sema Kavramları Aracılığıyla İncelenmesi" başlıklı makale yayınlandı.


* 28.04.2017  Makaleler sayfasında Dr. Savaş Ekici'den; "Asya'dan Anadolu'ya Şehir Müzik Kültürünün Elazığ / Harput Bağlamında İzahı" başlıklı makale yayınlandı.


* 23.04.2017  Makaleler sayfasında Doç. Dr. Cenk Güray'dan; "Türkiye'deki Müzik Eğitimine Müzikoloji Disiplininin Yapabileceği Katkılar : Tarihsel Makam Kuramının Müzik Eğitiminde Kullanılabilmesi İçin Düşünceler" başlıklı makale yayınlandı.


* 22.03.2017  Gürbüz Sapmaz ve Zülküf Altan'dan derlenen Uzun Havaların kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 02.04.2017  Makaleler sayfasında Dr. Savaş Ekici'den; "Elazığ / Harput Müziği'nin Aktarımında "Kürsü Başı" Meşklerinin Önemi ve Elezber Örneği" başlıklı makale yayınlandı.


* 02.04.2017  Repertükül 'e  Ses Kayıtları olan türküleri listelemesi için " Kaydı Olanlar " isimli yeni bir "Arama Motoru" eklendi.


* 02.04.2017  Erzincan ve Mersin  İlleri'ne ait kaynak kişi ses kayıtları ses kayıtları yüklendi. 


* 29.03.2017  "TOPLU"  olarak icra edilmiş 50 Kırık Hava'nın (sözlü) ses kayıtları yüklendi.


* 29.03.2017  Makaleler sayfasında Ali Fuat Aydın'dan; "Türk Halk Müziği'nde Aralık ve Dizge Karmaşasına Çözüm Önerileri"  başlıklı makale yayınlandı.


* 20.03.2017  Makaleler sayfasında Dr. Halil Atılgan'dan;  "Ormancı Türküsü - Hikayesi - Günümüzde Değiştirilen Sözleri ve Yorum Bahanesiyle Arabeskleşen İcra Şekli" başlıklı makale yayınlandı.


* 13.03.2017  Makaleler sayfasında Dr. Savaş Ekici'den;  "Türk Sanat Müziği İstanbul Müziği Midir ?" başlıklı makale yayınlandı.


* 13.03.2017  Mehmet Uysal'ın seslendirdiği türkülerin ses kayıtları yüklendi.


* 26.02.2017  Makaleler sayfasında Necdet Kurt'tan; "Yesevi Hikmetlerinden, Anadolu Zakirlik Geleneğine: Nasıl Oluştu, Etkileri ve Sonuçları" başlıklı makale yayınlandı.


* 26.02.2017  Makaleler sayfasında Dr. Savaş Ekici'den; "Aşık Sümmani Eserlerinin Müzik Bakımından Değerlendirilmesi" başlıklı makale yayınlandı.


* 20.02.2017  "TOPLU"  olarak icra edilmiş 170 Kırık Hava (sözlü) ile 8 Oyun Havası'nın (sözsüz) ses kayıtları yüklendi.


* 07.02.2017  Nihat Kaya'nın yaptığı derlemelere ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 04.02.2017  İbrahim Ethem Yağcı'nın seslendirdiği türkülerin ses kayıtları yüklendi.


* 27.01.2017  Mehmet Özbek'in seslendirdiği türkülerin ses kayıtları yüklendi.


* 13.01.2017  Ümit Bekizağa'nın seslendirdiği türkülerin ses kayıtları yüklendi.


* 02.01.2017  Erzincan İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 26.12.2016  Bartın İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 21.12.2016  Makaleler sayfasında Ali Fuat Aydın'dan; "Geleneksel Türk Halk Müziği'nde Derleme Teknikleri"  başlıklı makale yayınlandı.


* 21.12.2016  Elazığ İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 15.12.2016  Abdülvahit Küzecioğlu'nun kaynaklık ettiği ve seslendirdiği türkülerin ses kayıtları yüklendi.


* 12.12.2016  Makaleler sayfasında Ali Fuat Aydın'dan"Zeybek Dansları : Kısa Bir Giriş" başlıklı makalesi yayınlandı.


* 12.12.2016  Eskişehir İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 05.12.2016  Makaleler sayfasında Ali Fuat Aydın'dan; "Anadolu Zeybek Müziği Kaba Zurna Repertuvarında Sözlü Aktarım Teknikleri" başlıklı makale yayınlandı.


* 05.12.2016  Edirne İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 28.11.2016  Makaleler sayfasında Doç. Dr. Armağan Elçi'den; "Tarihsel Gelişim Bağlamında Türk Halk Müziği Araştırmaları" başlıklı makalesi yayınlandı.


* 28.11.2016  Çorum İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 21.11.2016  Makaleler sayfasında ; Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kürşat Taydaş'ın, "Ses Kayıt Stüdyosu Ortamında Bağlama Kaydı İçin Yaklaşımlar" başlıklı makalesi yayınlandı.


* 19.11.2016  Artvin İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 13.11.2016  Makaleler sayfasında ; Yasemin Yurduşen'in,  Doç. Dr. Zekeriya Kaptan danışmanlığında, yaptığı Yüksek Lisans çalışmasında hazırladığı ve hakemli dergide yayınlanan "Âşık Edebiyatı Halk Şiirinin Tarihsel Gelişim Süreci" adlı makalesi yayınlandı.


* 07.11.2016  Çanakkale ve Çankırı İlleri'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 04.11.2016  Bursa İli'ne ve Rumeli Bölgesi'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 30.10.2016  Burdur İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 28.10.2016  Makaleler sayfasında İhsan Öztürk'ten; "Aşık Veysel" başlıklı makale yayınlandı. 


* 28.10.2016  Makaleler sayfasında İrfan Gürdal'dan; "Kopuz ve Türk Dünyası  Halk Çalgıları" ile "Orta Asya ve Anadolu'daki  Ortak Müzik Kültürü" başlıklı 2 makale yayınlandı.


* 27.10.2016  Neşe Dilekçioğlu'nun seslendirdiği türkülerin ses kayıtları yüklendi.


* 25.10.2016  Bolu İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 23.10.2016  Makaleler sayfasında Dr. Savaş Ekici'den;  "Eğin ve Harput Türkülerinin Muhteva ve Müzik Yönünden Mukayese Denemesi" ile  "Türk Kültüründe Kutlu Ağaçlardan Yapılmış Kutlu Sazlar "Bağlama" başlıklı 2 makale yayınlandı.


* 17.10.2016  Makaleler sayfasında Ali Fuat Aydın'dan; "Aydın Ağır Zeybek Oyunlarının Eşlik Çalgısı Olarak Kaba Zurna"  ve  "Aydın Kaba Zurna Ekiplerinin Yöresel Repertuvarlarında Yer Alan Ağır Zeybeklerin Melodik ve Ritmik Özellikleri" başlıklı 2 makale yayınlandı.


* 17.10.2016  Makaleler sayfasında Doç. Dr. Cenk Güray'dan; "Ankara Geleneksel Müzik Kültüründe Devir Kavramı ile İlgili Dini Simgeler" ve "Müzikle Terapi Uygulamalarının Başarısında Müzik Biliminin Rolü" başlıklı 2 makale yayınlandı.


* 12.10.2016  Enver Demirbağ'ın kaynaklık ettiği ve seslendirdiği türkülerin ses kayıtları yüklendi.


* 03.10.2016  Bilecik İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 03.10.2016  Makaleler sayfasında Dr. Savaş Ekici'den; "Elazığ - Harput Müzik Kültürü", "Halk Türkülerinden Popüler Müziğe Değişen Kadın Algısı", "Horasan'dan Anadolu ve Yunanistan'a Baraklar ve Barak Müzik Kültürü", "Muğla - Fethiyeli Ramazan Güngör'ün Müzik İcrası Üzerine Düşünceler",  "Popüler Kültürün İcra Ortamı Bağlamında Medya Türk Halk Müziği İlişkisine Dair Bazı Tespit ve Öneriler" ve  "Türk Halk Müziğinin Melodik Yapısının Adlandırılması Konusunda Düşünceler (Ayak, Makam ve Dizi Kavramları)"  başlıklı  5 tane makale yayınlandı.


* 28.09.2016  Makaleler sayfasında Doç. Dr. Armağan Elçi'den; "Ankara Çubuk'ta Dar Cemi", "Arguvan Aşıklık Geleneği", "Atatürk Dönemi Belli Başlı Halk Müziği Araştırmacıları, Sanatçıları ve Kaynak Kişiler", "Bulgaristan'daki Kırcaali-Elmalı Baba Köyü Semahlarına Genel Bir Bakış ve Anadolu Semahları İle Mukayesesi" ve "Bulgaristan/Deliorman Aleviliğinde Kırklar Bayramı (Nevruz) ve Hıdrellez" başlıklı 5 makale yayınlandı.


* 28.09.2016  Makaleler sayfasında Dr. Murat Demirhan'dan; "Doğal Dizi ve Türk Musikisi Ses Sistemi"  başlıklı  makale yayınlandı.


* 24.09.2016  Repertükül 'ün mobil uygulaması "www.mobil.repertukul.com" adresinden yayına başladı. 


* 22.09.2016  Makaleler sayfasında Halil Atılgan'dan ; "Bahçemizin Gülü Gönlümüzün Bülbülü Karacaoğlan" ve "Telli Turnam Selam Götür  Sevdiğimin Diyarına" başlıklı 2 makale yayınlandı.


* 20.09.2016  Sıtkı Akın'ın seslendirdiği türkülerin ses kayıtları yüklendi.


* 20.09.2016  Makaleler sayfasında Necdet Kurt'tan;  "Alevi - Bektaşi Cemleri'nde "Deste Bağlama" Geleneği ve Bağlama Adının Kaynağı" başlıklı makale yayınlandı.


* 19.09.2016  Balıkesir  İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 05.09.2016  Makaleler sayfasında Necdet Kurt'tan;  "Türkülerin Anlam Dünyası, Türkü Metinlerinde Sürrealist Yaklaşımlar ve Benzetmeler"başlıklı makale yayınlandı.


* 05.09.2016  Makaleler sayfasında İhsan Öztürk'ten; "Ankara'daki Müzikli Eğlence Yerlerinin Dünü ve Müzik Türlerindeki Değişim" başlıklı makale yayınlandı.


* 02.09.2016  Makaleler sayfasında Dr. Savaş Ekici'den; "Zambır ve Çift Ötkülü Çalgı Kültürünün Göç Bağlamında Değerlendirilmesi" başlıklı makale yayınlandı.


* 02.09.2016  Makaleler sayfasında Savaş Akbıyık'tan; "THM Derleme Fişi ve Notalarına Ait Tespitler" başlıklı makale yayınlandı.


* 02.09.2016  Makaleler sayfasında İhsan Öztürk'ten; "Türk Halk Müziği Derleyiciliğinin Dünü Bugünü , Sorunlar - Öneriler" başlıklı makale yayınlandı. 


* 01.09.2016  MAKALELER sayfası eklendi.


* 31.08.2016  Meliha Güneş'in seslendirdiği türkülerin ses kayıtları yüklendi.


* 31.08.2016  Abdullah Gündüz'ün seslendirdiği türkülerin ses kayıtları yüklendi.


* 31.08.2016  Hatay İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 27.08.2016  Bilecikli Mehmet Uysal'ın seslendirdiği Bilecik türkülerin ses kayıtları yüklendi.


* 27.08.2016  İmran Koç'un seslendirdiği türkülerin ses kayıtları yüklendi.


* 14.08.2016  Antalya İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 25.07.2016  Ankara İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi. 


* 23.07.2016  Amasya İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 21.07.2016  Adana İli'ne ait kaynak kişi ses kayıtları yüklendi.


* 15.07.2016  REPERTÜKÜL  yayına başladı. ( www.repertukul.com )